Publiskā apspriešana
brīdinājumi uz iepakojuma

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 13.augustam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr. 306 “Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību””. 

  • Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir saskaņot kombinēto veselības brīdinājumu, kas izvietojami uz smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma,  komplektu nomaiņas un akcīzes nodokļa marku maiņas procesus, kā arī noteikt, ka smēķēšanai paredzēto tabakas izstrādājumu ražotāji vai importētāji var saņemt kombinēto brīdinājuma komplektu fotoattēlus digitālā formātā vēršoties ar rakstveida iesniegumu Veselības ministrijā.

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz šī gada 13.augustam, nosūtot tos uz e-pastu: anna.klusa@vm.gov.lv vai pa pastu uz adresi: Veselības ministrija, Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011, Latvija