Publiskā apspriešana
Pusaudžu resursu centra atklāšana

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 13.augustam nodots Konceptuālais ziņojums "Par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības vidē"

Konceptuālais ziņojums “Par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības vidē” (turpmāk – Konceptuālais ziņojums) ir izstrādāts sadarbībā ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, lai vērstu uzmanību uz vienu no izplatītākajiem vardarbības veidiem izglītības iestādēs – ņirgāšanos, kā arī piedāvātu iespējamos risinājumus ņirgāšanās izplatības mazināšanai izglītības vidē. Konceptuālajā ziņojumā   “ņirgāšanās” definēta kā spēka un pārākuma demonstrēšana pret citu personu, kas tiek realizēta ar agresijas palīdzību, ietverot negatīvu vārdisku, sociālu, fizisku rīcību ar apzinātu naidīgu nolūku un vairākkārtīgi atkārtota ilgākā laika periodā, radot otram kaitējumu vai ciešanas.  

Ņirgāšanās izplatībai Latvijā ir augsti rādītāji un līdz šim veiktās aktivitātes ņirgāšanās prevencijas jomā ir sadrumstalotas, fragmentāras, nav izstrādāts vienots rīcības, plāns, metodoloģija vai rekomendācijas, kas nodrošinātu visaptverošu problēmsituāciju risināšanu, kā arī veicinātu situācijas uzlabošanos. Konceptuālajā ziņojumā ietvertie risinājumi paredz izstrādāt un ieviest valsts izstrādātas vadlīnijas un rekomendācijas ņirgāšanās izplatības mazināšanai visās pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs vienlaikus mazinot ņirgāšanās izplatību un iespējamās sekas.

Priekšlikumus par projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 13. augustam uz e-pastu: madara.saka@vm.gov.lv vai pa pastu uz adresi: Veselības ministrija, Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011, Latvija