Publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai līdz 2021. gada 10. martam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"".

Priekšlikumus par noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz 10. martam, nosūtot tos uz e-pastiem: vm@vm.gov.lv un liga.zurovska@vm.gov.lv

Atbildīgā amatpersona Līga Žurovska, Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente, tālrunis 67876012, e-pasts: liga.zurovska@vm.gov.lv