Publiskā apspriešana
Sports

Publiskai apspriešanai līdz 2021. gada 12. martam nodoti grozījumi likumprojektā “Sporta likums” (turpmkāk - Likumprojekts), lai Pasaules Antidopinga aģentūra atzītu Latvijā pieņemto regulējumu un antidopinga sistēmu par atbilstošu 2021. gada Kodeksa prasībām. Veicot Likumprojektā iekļautos grozījumus detalizētāk tika regulēti jautājumi, kas skar Latvijas Antidopinga biroja kompetenci un deleģējumu, dažādu antidopinga pārkāpumu izmeklēšanā un novēršanā iesaistīto komisiju deleģējumu un darbību, u.c. jautājumus, kas noteikti 2021. gada Kodeksā un ir jāpārņem nacionālajā regulējumā.

Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 12. martam uz e-pastu: Sanita.Lazdina@vm.gov.lv, vai pa pastu uz adresi: Veselības ministrija, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, Latvija.

Atbildīgā amatpersona: Sanita Lazdiņa, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā referente, tālrunis: +371 60005266, e-pasts: sanita.lazdina@vm.gov.lv