Publiskā apspriešana
Māte ar bērnu

Publiskai apspriešanai līdz 16. jūnijam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums" (turpmāk - Noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot valsts organizētā vēža skrīninga organizēšanu un īstenošanu, precizējot Nacionālajam veselības dienestam noteiktos uzdevumus.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.