Publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai līdz 30.augustam nodots informatīvais ziņojums “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu” - *docx. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *docx. Kontaktpersona par tiesību akta izstrādi: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā referente Liene Ābola, 67876029.