Publiskā apspriešana

28.09.2020. Publiskai apspriešanai līdz 29.oktobrim nodoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” projekts (turpmāk – noteikumu projekts) - *docx. Noteikumu projekta pielikums - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Anotācijas pielikums - *xlsx. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *docx. 

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 29.oktobrim, nosūtot elektroniski uz e-pastu: lasma.zandberga@vm.gov.lv   

Kontaktpersona par tiesību akta izstrādi: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Lāsma Zandberga, tālrunis 67876041, lasma.zandberga@vm.gov.lv