Informācija presei
Dokuments

Ministru kabinets, šodien, 26. aprīlī, atbalstīja 4,9 miljonu eiro novirzīšanu veselības nozarei no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas paredzēti izdevumu segšanai slimnīcām.

Saskaņā ar jau iepriekš Veselības ministrijas izstrādāto un valdībā apstiprināto plānu par slimnīcu kapacitātes celšanu un papildu gultu izveidi Covid-19 pacientu ārstēšanai, nedaudz vairāk kā 3,2 miljonus eiro no piešķirtā finansējuma novirzīs, lai slimnīcām segtu  izdevumus par gultu izveidi, materiāltehniskā nodrošinājuma un infrastruktūras uzlabošanu no 2021.gada decembra līdz šā gada aprīlim.

Savukārt gandrīz 1,7 miljoni eiro nozarei nepieciešami, lai segtu izdevumus ārstniecības iestādēm, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumu medicīniskām ierīcēm un precēm laikā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim.