Informācija presei
veselības aprūpes pakalpojumi

Ģimenes ārstu praksēm par 2023. gada janvāri paredzēts maksājums par papildu darbinieka nodarbināšanu, kas tika ievests pērn Covid – 19 vakcinācijas nodrošināšanai. Tā otrdien, 31. janvārī, nolēma valdība, veicot izmaiņas “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā”.

Papildu darbinieka iesaistīšana ģimenes ārsta prakses darbā sniegusi iespēju ģimenes ārstiem efektīvāk plānot un nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Liela daļa ģimenes ārstu papildu darbinieka pienākumos iekļāva ne tikai pienākumus vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanai, bet iesaistīja arī citu profilaktisko pasākumu organizēšanā un ārstēšanas procesa organizēšanā.

Papildu darbinieka pieņemšana ģimenes ārsta praksē bija plānota laika periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 1.jūlijam, bet tad to pagarināja līdz 2022. gada 31.decembrim.

Nepieciešamais finansējums papildus darbinieka apmaksai ģimenes ārsta praksēs janvārī sasniedz 524 298 eiro.