Informācija presei
attēls

Lai segtu ārstniecības iestāžu faktiskos izdevumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu, valdība 19. maijā lēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 2,19 miljonus eiro.

No kopējās summas 672 139 eiro paredzēti Nacionālajam veselības dienestam (NVD): 

  • 57 584 eiro – ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tai skaitā, lai ģimenes ārstiem kompensētu pacientu līdzmaksājumus par attālinātajām konsultācijām, kā arī, lai segtu līdzmaksājumus COVID-19 pacientiem un personām, kurām ir aizdomas par Covid-19 saslimšanu.
  • 57 676 eiro – stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tai skaitā, lai RAKUS nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanu un observācijas gultu darbību pacientiem ar Covid-19 vai aizdomām par saslimšanu. 
  • 556 879 eiro – Covid-19 laboratorisko izmeklējumu organizēšanai un veikšanai.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, lai finansiāli segtu Covid-19 analīžu paņemšanas mobilo punktu izveidi un darbību, piešķirti 91 984 eiro.

Pārējiem izdevumiem, kas RAKUS radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, piešķirti 1 428 081 eiro.

  • 1 168 912 eiro – reaģentu komplektu iegādei, lai nodrošinātu Covid-19 testu veikšanu;
  • 10 790 eiro – video intubācijas komplekta iegādei, lai varētu nepieciešamības gadījumā intubēt smagā stāvoklī esošus pacientus;
  • 47 297 eiro – būvdarbiem, lai nodalītu pacientu plūsmu un pielāgotu telpas ar Covid-19 inficēto personu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnisko telpu remontam;
  • 201 082 eiro – ar Covid-19 inficēto personu asins paraugu paņemšanas, transport-ēšanas piederumu un ārstniecības preču iegādei, lai nodrošinātu nepārtraukto Covid-19 pacientu diagnostiku.

Par visiem izdevumiem, kas ārstniecības iestādēm radušies saistībā ar Covid-19, tiek veikta uzskaite, lai pēc tam finansējumu piešķirtu jau pēc faktiskā izlietojuma. Šīs summas ir jau iztērētais finansējums, lai nodrošinātu COVID-19 pacientu aprūpi un veiktu savlaicīgu diagnostiku, kā arī pielāgotos šī brīža situācijai un prasībām.  

Foto: F64