Nozares ziņas
Ģimenes ārste

Ārstniecības iestādes un pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras pilnveidošanai. Projektu atlasē pieteikumus var iesniegt līdz 2023.gada 23.janvārim.

Ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma atbalstu individuālo ģimenes ārstu prakses un ģimenes ārstu sadarbības prakses attīstībai būs iespējams veikt gan būvniecības un vides pieejamības nodrošināšanas darbus, gan papildināt medicīnisko, saimniecisko un informācijas tehnoloģiju aprīkojumu, gan iegādāties mēbeles.

Ģimenes ārsta prakse ar vienu pakalpojuma sniegšanas vietu var pretendēt uz attiecināmo izmaksu kopsummu līdz 15 000 eiro, ar divām vai vairākām pakalpojuma sniegšanas vietām  līdz 17 000 eiro.

ERAF finansējumam šajā projektu atlasē var pieteikties ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai nodrošina telpas, aprīkojumu šo pakalpojumu sniegšanai. Tāpat līdzfinansējumu var saņemt pašvaldības vai to iestādes, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanai.

Šajā ES fondu programmas atlasē, kas veicina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, uzlabojot infrastruktūru ārstniecības iestādēs, no ERAF pieejami 267 754,44 euro un 28 349,52 euro – valsts budžeta finansējuma.

Projektu iesniegumus Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pieņems divus mēnešus - no 2022.gada 22.novembra līdz 2023.gada 23.janvārim. Projektu iesniegumu atlases dokumentācija, kā arī iesniegumu sagatavošanai noderīga informācija pieejama CFLA mājaslapas sadaļā “Projektu atlases” . Paziņojums par atklāto projektu atlasi 22.novembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildus, izsludinātās atlases ietvaros ir paplašināts atbalstāmā iegādājamā aprīkojuma saraksts.

Kontaktpersona papildu informācijai par projektu iesniegumu sagatavošanu - Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadošā eksperte Karina Visikovska, tālr. + 371 20019248, karina.visikovska@cfla.gov.lv vai Veselības ministrijas ES fondu ieviešanas nodaļas vadītāja Dace Briģe +371 67876085 dace.brige@vm.gov.lv

ES logo_ERAF