ES fondu jaunumi Informācija presei
Pedagogiem

Pēc Veselības ministrijas pasūtījuma SIA “Nordic Group” sadarbībā ar jomas speciālistiem ir izstrādājis vadlīnijas ņirgāšanās izplatības mazināšanai izglītības vidē. Lai veicinātu vadlīniju ieviešanu izglītības iestādēs un stiprinātu pedagogu un atbalsta personāla zināšanas un prasmes par ņirgāšanās izplatību izglītības vidē, kā arī tās prevenciju, tiks īstenoti pieci bezmaksas profesionālās pilnveides kursi.

Ņirgāšanās ir emocionālās vardarbības veids, kura rezultātā pieaug fiziskās un psihiskās veselības riski, samazinās pusaudžu pašvērtējums, kā arī pasliktinās socializēšanās prasmes, mācību sasniegumi un sekmes. Lai mazinātu ņirgāšanās izplatību izglītības vidē, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma SIA “Nordic Group” sadarbībā ar jomas speciālistiem ir izstrādājis un aprobējis vadlīnijas diviem vecumposmiem: 1) pirmsskolas un sākumskolas vecumposmam un 2) pamatskolas un vidusskolas, t.sk. profesionālās izglītības iestāžu vecumposmam.

Lai veicinātu vadlīniju ieviešanu Latvijas izglītības iestādēs, tiks organizēti vienas dienas profesionālās pilnveides kursi “Ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē”. To laikā pedagogi, izglītības iestāžu atbalsta personāls un citi pārstāvji tiks iepazīstināti ar izstrādātajām vadlīnijām un sagatavoti darbam ar tām. Kursa laikā būs iespēja pilnveidot zināšanas un prasmes par ņirgāšanos izglītības vidē, tās veidiem, lomām un sekām, kā arī prevenciju un izplatības mazināšanu.

Profesionālās pilnveides kurss tiks īstenots tiešsaistē, plkst. 10.00 – 15.40. Kursa īstenošanas datumi:

  • 17. aprīlī – Kurzemes reģiona izglītības iestādēm
  • 24. aprīlī – Zemgales reģiona izglītības iestādēm
  • 28. aprīlī – Latgales reģiona izglītības iestādēm
  • 8. maijā – Vidzemes reģiona izglītības iestādēm
  • 12. maijā – Rīgas un Pierīgas reģiona izglītības iestādēm

Katram kursa dalībniekam pirms mācībām tiks nosūtītas izstrādātās vadlīnijas un pieslēgšanās saite. Savukārt pēc kursa katrs dalībnieks saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Pieteikties bezmaksas kursam var šeit

Papildus informācija: alise@practicals.net vai pa tālruni 22048623.

Vadlīnijas izstrādātas un profesionālās pilnveides kurss tiek īstenots Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.