Informācija presei
Covid_gultas

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos un situācijas stabilizēšanos Rīgas reģiona slimnīcās, Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdē pieņemts lēmums pārtraukt Covid-19 slimnieku hospitalizēšanu Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā (TOS), kā arī šobrīd neizvērst visu plānoto gultu skaitu Covid-19 slimnieku ārstēšanai Rīgas 1.slimnīcā un Rīgas 2.slimnīcā.

Epidemioloģiskie dati liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā ir samazinājies gan jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits, gan arī hospitalizācijas rādītāji. Pēdējo 7 dienu laikā slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits samazinājies par 22,3%. Arī kopējais slimnieku skaits, kuri ārstējas no Covid-19 slimnīcās ir samazinājies līdz 1296. Līdz ar to šobrīd ir iespējams pārskatīt gultu izvēršanas plānu Rīgas slimnīcās, pārvirzot resursus specializētajās slimnīcās – TOS un Rīgas 2.slimnīcā – to pamatprofila – traumatoloģijas jomas pacientu ārstēšanai. Tāpat pieņemts lēmums šobrīd neizvērst papildu gultas Covid-19 slimnieku ārstēšanai Rīgas 1.slimnīcā. Vienlaikus tiek noteikts, ka, epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties, slimnīcām 48 stundu laikā jāizvērš līgumā ar Nacionālo veselības dienestu minētais gultu skaits atbilstoši nepieciešamībai.

Tāpat VOMK lēma atcelt līdzšinējo algoritmu pacientu hospitalizācijai, tai skaitā sociālās aprūpes centros esošo Covid-19 pacientu stacionēšanai saistībā ar jaunajām rekomendācijām pacientu veselības stāvokļa izvērtēšanai un ārstēšanai. Līdz ar to pacientu stacionēšana notiks atbilstoši pacienta veselības stāvokļa izvērtējumam un spēkā esošajam hospitalizācijas plānam.

VOMK arī lēma par nepieciešamību organizēt Veselības inspekcijas un jomas ekspertu konsultatīvus izbraucienus uz reģionālajām slimnīcām, lai izvērtētu izstrādāto Covid-19 pacientu kaskadēšanas principu īstenošanu. Šo vizīšu mērķis būtu konstatēt labākos prakses piemērus, ko vēlāk varētu pārņemt arī citos sadarbības tīklos iesaistītās slimnīcas.