Informācija presei
RSU simulācija militārās medicīnas kurss
Simulācijas vide Rīgas Stradiņa universitātē militārās medicīnas kursam

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, tikušies Veselības ministrijas speciālisti un izglītības iestādes, lai pārrunātu pieredzi militārās medicīnas apmācības jomā, jo šāds kurss ieviests gan Rīgas Stradiņa universitātē, gan LU Rīgas Medicīnas koledžā.

Rīgas Stradiņa universitātē sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pērn atklāts kurss “Militārās medicīnas pamati” studiju programmā “Medicīna”. Atšķirībā no ikdienas apstākļiem, krīzēs atšķiras iegūto traumu specifika, darbības apstākļi, kā arī rīcības algoritmi. Sāktais kurss sniedz teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas militārajā medicīnā (MilMed), aprūpes standartos, evakuācijas principos, iepazīstina studentus ar MilMed uzdevumiem kara, krīzes un miera apstākļos u.c. Studenti tiek iepazīstināti ar iesaucamo un jau dienošo militārpersonu fiziskās un mentālās ekspertīzes un veselības novērtējuma kritērijiem, kā arī ar ambulatorās ārstēšanās principiem MilMed iestādēs. Kursu jau apguvuši vairāki simti studējošo. Praktiskās nodarbības notiek simulētā vidē. Pilnveidojot studiju bāzi, medicīnas fakultātes studentiem nākotnē apmācības varētu notikt arī lauka vidē.

Arī Rīgas Medicīnas koledža pērn sāka kursu “Militārās medicīnas pamati” ārstu palīgiem, kā arī iekārtoja Militārās medicīnas laboratorijas. Programmas saturs veidots sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, Ukrainas speciālistiem, kā arī Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Praktiskā kursa daļa tiek organizēta sadarbībā ar NBS.

Militārās medicīnas kurss atbilstoši NATO vadlīnijām būtu jāapgūst arī praktizējošiem mediķiem. Sarunas par militāro medicīnu ar iesaistītajām pusēm tiks turpinātas, lai pilnveidotu kursu un iespējas militārās medicīnas zināšanas un prasmes iegūt tālmācībā.