ES fondu jaunumi
Stradiņu jaunais korpuss
Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa foajē ar krēsliem, telpaugiem un kafejnīcu

Valdība otrdien, 2. aprīlī, pārdalīja finansējumu un precizēja plānotos pasākumus, lai sekmīgi īstenotu Eiropas Savienības fondu finansētus infrastruktūras attīstības projektus* vairākās ārstniecības iestādēs, kas tieši ietekmē valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Finanšu pārdale attiecas uz Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecību, kam finansējums palielināts par 51,6 milj. eiro, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāru ārstniecības nodaļu atjaunošanu, kam papildus būs pieejami 14,9 milj. eiro, kā arī Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu (TOS), kas ieguldīs mugurkaula ķirurģijas pakalpojumu attīstībā papildus 1,1 milj. eiro.

P.Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā jaunais korpuss ir nozīmīgākais slimnīcas infrastruktūras attīstības projekts. A korpusa 2. kārtas ēkā atradīsies Neatliekamās medicīnas centrs (uzņemšana), operāciju zāles, ķirurģijas un neiroķirurģijas profili, neiroloģijas nodaļa un insulta vienība, sejas un žokļu ķirurģija, kā arī intensīvā terapija un Sievietes un bērna klīnika kopā ar dzemdību bloku. Pacientiem plānotas pārsvarā divvietīgas un atsevišķas vienvietīgas palātas (infekciju izplatības ierobežošanai). RAKUS projekta ietvaros plānota operāciju bloka ar 8 operāciju zālēm un saistīto infrastruktūru izveide, intensīvās terapijas nodaļas atjaunošana un medicīniskā aprīkojuma un iekārtu iegāde. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca plānojusi iegādāties medicīniskās iekārtas mugurkaula ķirurģijas nepieciešamībai.

Slimnīcu infrastruktūru attīstības projekti tiek īstenoti par Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas periodā veselības sistēmas stiprināšanai un vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanai veselības aprūpei pieejamo finansējumu.

* Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas un 4.1.1.5. pasākuma "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība" īstenošanas noteikumi