Sabiedriskā apspriede

Informējam, ka Veselības ministrijā 8.septembrī plānotā attālinātā sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (turpmāk - grozījumi Ministru kabineta noteikumos) nenotiks, ņemot vērā, ka pieteikumi dalībai sabiedriskā apspriedē un sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos netika saņemti.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx.

Kontaktpersona: Politikas koordinācijas nodaļas vecākā eksperte Evija Zača, e-pastu: evija.zaca@vm.gov.lv.