Informācija presei
attēls

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) dalībnieku sapulcē valdes priekšsēdētāja amatā apstiprināts Rinalds Muciņš. Jaunajā amatā Rinalds Muciņš darbu uzsāks šā gada 10. februārī.

Rinalds Muciņš ieguvis jurista izglītību, kura papildināta ar papildus zināšanām sabiedrības veselības un vadības jautājumos. Rinaldam Muciņam ir nozīmīga pieredze vadošos amatos, tajā skaitā Veselības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra amatā.

Iezīmējot vīziju par PSKUS attīstību Rinalds Muciņš uzsver personāla vērtības apzināšanos un nepieciešamību veidot kopīgās vērtībās balstītu komandu: “Motivēts, zinošs personāls slimnīcā ir svarīgākais resurss un tās izaugsmes pamats. Savukārt pacients ir svarīgākais slimnīcas sadarbības partneris, līdztiesīgs ārstniecības procesa dalībnieks, kuram jānodrošina ne tikai iespējami labākā ārstēšana, bet arī jārada ērta vide - viņam ir jājūtas aprūpētam un informētam par ārstniecības procesā gaidāmo. Tādēļ gan personāla, gan pacientu viedoklis būs nozīmīgs, īstenojot pārmaiņas un veidojot mūsdienīgu slimnīcu”.

Atklātā konkursā uz PSKUS valdes priekšsēdētāja amatu tika iesniegti 11 pieteikumi. Rinalds Muciņš nominācijas komisijas vērtējumā ieguva augstāko punktu skaitu.

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases procesa rezultātus - skatīt šeit.