ES fondu jaunumi
UK

Eiropas Savienības (ES) fondu Uzraudzības komitejas sēdē š.g. 26. janvārī tika apstiprināti projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodikas ES fondu pasākumiem: 4.1.2.1.pasākumam "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi", 4.1.1.1. pasākumam “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" un 4.1.1.2. pasākumam “P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība".  

Pēc apstiprināšanas Uzraudzības komitejā tuvākajā laikā ir plānots  uzsākt Ministru kabineta noteikumu par minēto pasākumu īstenošanu saskaņošanu vienotajā Tiesību aktu portālā. Attiecīgi pēc Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas tiks izsludināti projektu iesniegumu atlases konkursi. 

Uzraudzības komiteja izveidota, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu ieviešanas uzraudzību atbilstoši ES fondu darbības programmā noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes – Finanšu ministrijas, ES fondu administrējošajām iestādēm Latvijā, kā arī sociālie partneri un nevalstisko organizāciju pārstāvji.