Informācija presei Nozares ziņas
Slimnieks mājās

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumu Nr. 948 „Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”1 (turpmāk – Noteikumi) 8.1 punktu paziņo par gripas epidēmijas sākumu no 2022. gada 17. marta un ievieto šo informāciju Centra tīmekļa vietnē.

Noteikumi nosaka, ka “Slimību profilakses un kontroles centrs, pamatojoties uz gripas monitoringa datiem, savā tīmekļa vietnē paziņo par gripas epidēmijas sākumu valstī, ja vismaz vienā no gripas monitoringā iesaistītajām teritorijām pacientu skaits, kuriem ir gripa vai pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripu un kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības, nedēļas laikā pārsniedz 100 pacientu uz 100 000 iedzīvotāju, un gripas epidēmijas beigām valstī, ja vismaz divu nedēļu laikā nevienā no gripas monitoringā iesaistītajām teritorijām šis rādītājs nepārsniedz 100 pacientu uz 100 000 iedzīvotāju”.

2022. gada 10. nedēļā (07.03.–13.03.) Daugavpilī pacientu skaits, kuri vērsušies ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos, pārsniedzis 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem – 384,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotājiem. Turklāt tika ziņots par 32 laboratoriski apstiprinātajiem gripas gadījumiem hospitalizētajiem pacientiem SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” nedēļas laikā. Par gripas gadījumiem informēja arī Liepājas un Jēkabpils ārstniecības iestādes, kuras piedalās gripas un citu elpceļu infekciju monitoringā.

Aktuālā informācija par epidemioloģisko situāciju Latvijā un citur pasaulē2, kā arī ieteikumi gripas profilaksei pieejami SPKC mājas lapā3.

 


https://likumi.lv/ta/id/148626-noteikumi-par-gripas-pretepidemijas-pasakumiem

https://www.spkc.gov.lv/lv/epidemiologijas-bileteni

https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/infekcijas-slimibas/epidemiologijas-bileteni1/gripa-un-aaei.