ES fondu jaunumi
Linearais paatrinatajs Liepajas slimnica

Lai sekmētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pacientiem, Liepājas reģionālajā slimnīcā īstenots infrastruktūras projekts un iegādāts moderns lineārais paātrinātājs staru terapijas pacientiem. Tas ir pirmais projekts, kas noslēdzies un ko Veselības ministrija īsteno par ES Atveseļošanas fonda finansējumu.

Projekta mērķis ir stiprināt Liepājas reģionālās slimnīcas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, iegādājoties modernu lineārā paātrinātāja iekārtu staru terapijas pacientiem, tādējādi nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu onkoloģijas pacientiem.

Jauna lineārā paātrinātāja iegāde sekmē pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem, jo ļauj paplašināt un pilnveidot sniegto staru terapijas pakalpojumu klāstu - uroloģijas, galvas, prostatas, aknu, plaušu, mugurkaula un spinālā kanāla un LOR orgānu starošanai. Būtiskākās jaunās iekārtas priekšrocības ir ērtāka tās lietošana, precizitāte un ātrums. Sistēmas ātrums nodrošina pacientiem īsāku procedūras laiku. Tas nozīmē, ka procedūras, kas kādreiz ilga 10 līdz 30 minūtes, tagad var paveikt mazāk nekā divās minūtēs. Mazāks procedūras laiks arī samazina audzēja kustības iespējamību ārstēšanas laikā un palīdz aizsargāt tuvumā esošos veselos audus un kritiskos orgānus.

Minētā projekta finansējums ir 3,6 miljoni eiro, no tā Atveseļošanas fonda finansējums ir 2,96 miljoni eiro , bet valsts budžeta līdzfinansējums – 623 000 eiro.

Atveseļošanas fonds ir jauna budžeta programma, kas izveidota kā koordinēta ES reakcija Covid-19 krīzei. Atveseļošanas fonda mērķis ir mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi ilgtermiņā, kā arī atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar ES dalībvalstu pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku.

Veselības ministrija kā nozares ministrija ir apstiprinājusi projektus 10 universitātes un reģionālajām slimnīcām. Kopumā projektu īstenošanas termiņš ir 2026.gada augusts.

kopā2