Informācija presei
Paplašina pulcēšanās iespējas privātos pasākumos

Pakāpeniski uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai un palielinoties vakcinācijas aptverei, valdība šodien, 1. jūnijā, atbalstīja Veselības ministrijas izstrādātos grozījumus*, kas paredz paplašināt pulcēšanās iespējas privātos pasākumos.

Saskaņā ar grozījumiem turpmāk privātos pasākumos, joprojām ievērojot divu mājsaimniecību principu, iekštelpās varēs pulcēties līdz 10 cilvēkiem, savukārt, brīvā dabā pulcēties ļauts līdz 20 cilvēkiem no dažādām mājsaimniecībām. Bēru un kristību ceremoniju norisē turpmāk varēs piedalīties cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, ievērojot noteiktu dalībnieku skaitu – līdz 10 cilvēkiem iekštelpās un līdz 20 cilvēkiem brīvā dabā.

Vienlaikus, valdībai šodien apstiprinot Izglītības un zinātnes ministrijas virzītos grozījumus** par klātienes praktiskām mācībām, ko nevar veikt attālināti, paredzēts, ka pirmās palīdzības praktisko apmācību varēs veikt klātienē 10 cilvēku grupā, ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības - apmācību laikā pasniedzējs un apmācāmā persona lieto respiratoru bez vārsta, nodrošināta 2 metru distance, apmācību dalībniekiem ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Savukārt, tie cilvēki, kuri izgājuši pilnu vakcinācijas kursu un kopš vakcinācijas pagājušas 14 dienas, klātienē pirmās palīdzības apmācībās varēs piedalīties līdz 20 cilvēkiem grupā neveicot Covid-19 testu, nelietojot mutes un deguna aizsegu, kā arī neievērojot 2 metru distanci.

Spēkā esošie epidemioloģiskās drošības ierobežojumi pakāpeniski tiks mazināti, izvērtējot gan saslimstības rādītājus, gan vakcinācijas aptveri sabiedrībā.

* Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503130&mode=mk&date=2021-06-01 )

** (IZM) Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503167&mode=mk&date=2021-06-01 )