Informācija presei
Aprūpe mājās

Pacienti visā Latvijā jau šogad varēs saņemt valsts apmaksātus paliatīvās aprūpes pakalpojumus savā dzīvesvietā, kurus sniegs kopumā četri atlasi izturējušie pakalpojumu sniedzēji, aptverot visus reģionus. Plānots, ka sākot ar šā gada 1. oktobri pacienti sāks saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, savukārt sociālā aprūpe, psihosociālais atbalsts un tehniskie palīglīdzekļi būs pieejami sākot ar 2024. gada 1. janvāri.

Šogad veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai plānots novirzīt nedaudz vairāk kā 1,7 miljonus eiro, informē Nacionālais veselības dienests (NVD). Prognozēts, ka paliatīvo aprūpi savā dzīvesvietā varētu saņemt ap 3000 pacientu. Atbalstu, īstenojot šādu aprūpes veidu, saņem arī pacienta tuvinieki. 

Noslēdzoties iepriekš izsludinātajai pakalpojuma “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” sniedzēju atlasei, pakalpojumu Rīgas valstspilsētas labajā Daugavas krastā un Rīgas reģionā nodrošinās SIA “Mentamed”, Rīgas valstspilsētas kreisajā Daugavas krastā un Rīgas reģionā – “SIA Magnum Social & Medical Care”, Kurzemes reģionā – SIA “Magnum Social & Medical Care”, Vidzemes reģionā – SIA “Senioru māja”, Zemgales reģionā – SIA “Cilvēks” un Latgales reģionā – “SIA Magnum Social & Medical Care”. Pakalpojuma sniedzēju atlases rezultāti apskatāmi NVD tīmekļvietnē.

Pakalpojumu varēs saņemt pacienti (izņemot jauniešus līdz 24 gada vecumam, kuri ir bērnu paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē un jau saņem Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pakalpojumus), kuriem ir 4. vai 5. līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsilija lēmums par paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā nepieciešamību. Tie ir pacienti, kuriem prognozēta ierobežota dzīvildze (līdz sešiem mēnešiem).

Jau vēstīts, ka augustā noritēja pakalpojuma sniedzēju atlase, kur savus pieteikumus kopumā iesniedza 10 pretendenti, taču maksimālo vērtēšanas punktu skaitu katrā reģionā ieguva četri. Saskaņā ar nolikumu, pakalpojumus var sniegt ārstniecības iestādes, kuras ir reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā un attiecībā uz sociālās komponentes nodrošināšanu – Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai ir piesaistījušas reģistrā esošu aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju.

Nosacījumi paredz, ka sākot ar 2023. gada 1. oktobri pacienta dzīvesvietā paliatīvās aprūpes mobilai komandai būs jānodrošina veselības aprūpes pakalpojumi, kuros ietverti sertificēta paliatīvās aprūpes ārsta vai internista, vai ģimenes ārsta vai neatliekamās medicīnas ārsta, vai geriatra, vai anesteziologa-reanimatologa vizītes, attālinātas konsultācijas, ārsta palīga un/vai māsas sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi un sertificētu funkcionālo speciālistu – fizioterapeita, ergoterapeita, uztura speciālista pakalpojumi.

Savukārt Labklājības ministrijas pārziņā esošo pakalpojuma sociālo komponenti – sociālo aprūpi, psihosociālo atbalstu un tehniskos palīglīdzekļus, nodrošinās sākot ar 2024. gada 1. janvāri.

Valsts apmaksāts paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums pacienta dzīvesvietā visā Latvijas teritorijā tiek ieviests ar mērķi nodrošināt visaptverošu, uz pacientu centrētu paliatīvo aprūpi, kas neatkarīgi no iedzīvotāju sociālekonomiskā stāvokļa nodrošina pacienta vajadzībām atbilstošus, savlaicīgu, kvalitatīvu un izmaksu ziņā pieejamu integrētu paliatīvo aprūpi un atbalstu, tai skaitā psihoemocionālo atbalstu dzīves nogalē gan pacientiem ar neizārstējamām slimībām to terminālajās stadijās, gan viņu tuviniekiem. Šāda pieeja paliatīvajā aprūpē veiksmīgi īstenota pilotprojektā Liepājā un Dienvidkurzemes novadā.

Informāciju sagatavoja: Nacionālais veselības dienests