nikotīna spilventiņi

Lai nodrošinātu patērētājiem pieejamo tabakas aizstājējproduktu atbilstību Tabakas likuma* prasībām un uzlabotu tabakas aizstājējproduktu uzraudzību un kontroli, otrdien valdībā apstiprināti četri Veselības ministrijas virzītie Ministru kabineta noteikumu projekti. Tie nosaka detalizētas aprites prasības tabakas aizstājējproduktu (nikotīna spilventiņu) importētājiem, ražotājiem un tirgotājiem produktu laišanai Latvijas tirgū.

Projekti izstrādāti, ņemot vērā 2024.gada 11.janvārī Saeimā pieņemtos grozījumus Tabakas likumā, kurā tika noteikts regulējums un aprites prasības jaunai produktu kategorijai - tabakas aizstājējproduktiem (šobrīd biežāk zināmi kā beztabakas nikotīna spilventiņi). Ar minētajiem grozījumiem tika noteikti papildus  ierobežojumi minētajai produktu grupai, tajā skaitā aromātu ierobežojums, izņemot tabakas smaržu un garšu, tāpat ierobežojums attiecībā uz nikotīna koncentrāciju, kas nevarēs pārsniegt 4 mg uz g, kā obligāta prasība noteikta brīdinājuma izvietošana uz iepakojuma par ietekmi uz veselību. Visi ierobežojumi stāsies spēkā 2025.gada 1.janvārī.

Šodien valdībā pieņemtie MK noteikumi paredz:

1) kārtību kādā komersanti paziņo par tabakas aizstājējproduktu tirdzniecības uzsākšanu t.sk. tirdzniecības vietas adresi Veselības inspekcijai, attiecīgi kontrolējošām iestādēm nodrošinot pieejamu informāciju par tirdzniecības vietām, kurās tiek tirgoti tabakas aizstājējprodukti, tādējādi uzlabojot minēto produktu kontroles iespējas un sekmējot prasībām atbilstošu tabakas aizstājējproduktu pieejamību tirgū patērētājiem;

2) kārtību, kādā importētāji un ražotāji sniedz informāciju par tabakas aizstājējproduktu sastāvu un papildus sniedzamās informācijas apjomu par augu smēķēšanas produktiem, elektroniskām cigaretēm un uzpildes flakoniem, lai uzlabotu minēto produktu uzraudzību, nodrošinot pilnvērtīgu produktu sastāva izvērtējumu un nodrošinot ka tirgū ir pieejami tikai Tabakas likuma prasībām noteiktajām sastāva prasībām atbilstoši produkti;

3) samaksas apmēru uzraugošai iestādei – Veselības inspekcijai par sniegtās informācijas par tabakas aizstājējproduktiem apstrādi un uzraudzības pakalpojumu izmantošanu, tādējādi nodrošinot visiem Tabakas likumā regulēto produktu importētājiem un ražotājiem vienādus apstākļus un konkurences nosacījumus;

4) prasības brīdinājumiem par ietekmi uz veselību izvietošanai uz tabakas aizstājējproduktu iepakojuma, tādējādi nodrošinot patērētājus par šādu tabakas aizstājējproduktu (nikotīna spilventiņu) lietošanas riskiem, jo minētie produkti satur nikotīnu, kas ir toksiska un atkarību izraisoša viela, attiecīgi atbilstoša brīdinājuma par ietekmi uz veselību izvietošanai un noformēšanai (brīdinājuma izvietojums uz iepakojuma, uzraksta burtu lielums u.c. parametri) ir būtiska nozīme patērētāju izglītošanā un informēšanā.

MK noteikumos noteiktās prasības, atbilstoši Tabakas likumā iekļautajiem pārejas noteikumiem, stāsies spēkā 2024.gada 1.augustā.

Jau ziņots, ka Saeimā šā gada sākumā tika pieņemti Tabakas likuma grozījumi. Tie paredz arī to, ka smēķēt, iegādāties tabakas izstrādājumus, kā arī tos pārdot nedrīkstēs personām līdz 20 gadu vecumam, nevis 18 gadiem kā līdz šim. Aizliegums stāsies spēkā 2025.gada 1.janvārī. Papildus būs aizliegts tirgot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus. Runa ir par piedevām, kas smēķējot rada izteiktu, piemēram, augļu, garšvielu, garšaugu, mentola u.c. smaržu un garšu. Pētījumi liecina, ka  tabakas izstrādājumos dažādi pievienotie aromatizētāji piesaista nesmēķētājus un rada maldīgu priekšstatu par smēķēšanas vai šādu produktu lietošanas nekaitīgumu, lai gan tie ietekmē veselību un veicina atkarības rašanās risku.

Izmaiņu mērķis ir samazināt jauno elektroniskās smēķēšanas ierīču, tai skaitā tabakas karsēšanas ierīču, kā arī tabakas aizstājējproduktu pieejamību, īpaši jauniešu vidū, kā arī nodrošināt prasības, lai tirgū esošie tabakas aizstājējprodukti atbilstu noteiktajām prasībām un sabiedrība būtu informēta par to negatīvo ietekmi uz veselību.

 

*Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums

MK noteikumi Nr. 593 “Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu”

MK noteikumi Nr. 440 “Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem”

MK noteikumi Nr.24 “Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”

MK noteikumi Nr.306 “Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību”