Informācija presei
RAT testi

Lai nodrošinātu iespējami drošu pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādē augstas saslimstības ar Covid-19 apstākļos, nākamā nedēļā no 27.septembra līdz 1.oktobrim Veselības centru apvienības poliklīnikā “Pļavnieki” tiks īstenots Veselības ministrijas un Veselības centru apvienības kopīgs pilotprojekts, kura laikā ārstniecības iestādes apmeklētājiem bez maksas tiks veikti ātrie antigēnu testi (RAT)*.

Covid-19 testa veikšana tiks piedāvāta visiem ārstniecības iestādes apmeklētājiem – gan nevakcinētām, gan vakcinētām personām, lai noskaidrotu, cik liels īpatsvars no iestādes apmeklētājiem, pašiem nezinot, ir inficējušies. Pēc testa veikšanas personām līdz rezultātu saņemšanai būs jāuzgaida aptuveni 15 līdz 20 minūtes. Ja tests rezultāts būs pozitīvs, tad tiks veikts kontroltests, kura rezultāti būs jāgaida mājas apstākļos. Negatīva testa rezultāta saņēmēji savukārt varēs doties uz plānoto ārstniecības pakalpojumu saņemšanu.

Pilotprojekta mērķis ir noteikt Covid-19 izplatību ambulatoro ārstniecības iestāžu apmeklētāju vidū. Tas ir būtiski, lai iestāde varētu organizēt drošu pakalpojumu sniegšanu apmeklētājiem un mazinātu inficēšanās iespējas tieši ārstniecības iestādēs, kur ikdienā pulcējas liels iedzīvotāju skaits. Veselības aprūpes papkalpojumus varēs saņemt arī  personas, kuras pilotprojekta piedāvājumu izmantot nevēlēsies.

Veselības ministrija pateicas Veselības centru apvienībai par gatavību īstenot minēto pilotprojektu un aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem, tādējādi veicot ieguldījumu drošāku ārstniecības pakalpojumu sniegšanā ikvienam pacientam.

* Ātrie antigēnu testi ir ērti izmantojami iedzīvotāju masveida testēšanā vai skrīningā, ļaujot identificēt personas, kuras ir visinfekciozākās un potenciāli varētu izplatīt vīrusu lielam skaitam citu cilvēku.