Jaunais plāns onkoloģijā

Ceturtdien, 2. maijā, konferencē “Onkoloģiskā aprūpe – nacionālā prioritāte” tika pausta vienota izpratne par nepieciešamību vēža uzveikšanā noteikt ambiciozākus mērķus, izmērāmus rezultātus un tiem paredzamu finansējumu nākamajam veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānam onkoloģijas jomā 2025.-2027.gadam.

Mūsu mērķis ir skaidrs un ambiciozs - atbilstoši Eiropas Savienības iniciatīvai, mēs esam daļa no Eiropas cīņā pret vēzi. Kā ir teikts Eiropas Vēža apkarošanas iniciatīvā - tā vai citādi vēzis skar mūs visus. 2020. gadā Eiropas Savienībā ar šo slimību tika diagnosticēti 2,7 miljoni cilvēku, un vēl 1,3 miljoni cilvēku zaudēja dzīvību cīņā ar to. Vēzis ir individuāla diagnoze, kas ne tikai būtiski ietekmē pašus slimniekus, bet arī smagi skar viņu ģimeņu un draugu dzīvi. Visām mūsu reformām un plāniem jābūt ar mērķi uzlabot tieši pacientu dzīves. Mēs esam apņēmušies ieklausīties pacientu viedokļos un iekļaut viņus lēmumu pieņemšanas procesā, lai nodrošinātu, ka mūsu politika tiešām atbilst viņu vajadzībām un gaidām. Nosakot šo kursu uz jaunu, mūsdienīgu onkoloģijas aprūpes plānu, es novēlu mums visiem drosmei, izturībai un vīzijai, lai to īstenotu tas kļūst spēcīgu soli pretī veselīgākai un laimīgākai Latvijai. Es atbalstu mūsu veselības ministra iniciēto ambiciozo pieeju jauna onkoloģiskā aprūpes plāna nākamajam periodam veidošanā. Tā ir mūsu iespēja parādīt, ka mēs spējam piedāvāt kvalitatīvus, visaptverošus risinājumus, kas atbilst mūsu iedzīvotāju vajadzībām un prasībām. Darbs pie šī plāna var kļūt par mūsu politikas plānošanas kvalitātes lakmusa papīru,” pauda Ministru prezidente Evika Siliņa.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri norādīja, ka laicīgi diagnosticēts vēzis ir ārstējams. Mūsdienīga un pieejama terapija ļauj cilvēku pilnvērtīgi atgriezt dzīvē un darba tirgū. Tādēļ mūsu plāns ietver ne tikai diagnozes un terapijas uzlabojumus, bet arī starpnozaru diskusijas par iespējamiem risinājumiem, kas ir sabiedrības un pacientu interesēs.

Mēs, Veselības ministrijā, ticam, ka varam izvirzīt lielākas ambīcijas un sasniegtu jaunu līmeni onkoloģiskajā aprūpē. Mums ir nepieciešama holistiska pieeja kas apvieno politisku, administratīvu un sabiedrisko darbību. Izaicinājumi onkoloģijā Latvijā ir daudz dimensiju tāpēc es saku – onkoloģiskā aprūpe ir prioritāte, jo rezultāti nav atkarīgi tikai no Veselības ministrijas, bet arī no Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, un citiem spēlētājiem. Ir nepieciešams kopdarbs. Savstarpējas uzticības būvēšana, ar pacienta interesēm un labāko iespējamo speciālistu ekspertīzi politikas plānošanas procesu centrā. Kādu plānu es sagaidu? Precīzas prioritātes ar lielāk ietekmi uz pacientu ceļu un sabiedrības veselību un izmērāmiem rezultātiem, sagaidu indikatorus, pēc kuriem varēsim vadīties. Es sagaidu piemēru kā efektīvi veidot politiku – ko varam pārņemsim citās politikas plānošanas jomās un no visiem iesaistītajiem sagaidu ari solidāru atbildības uzņemšanos. Ir skaidrs, ka onkoloģijā -  “viens nav karotājs”. Tāpēc novēlu iesaistītajiem, lai nākamā gada budžets, kaut arī tas būs taupības budžets, parāda attieksmi ar rezultātiem. Onkoloģisko aprūpi – nacionālo prioritāti ar rezultātiem,” konferences dalībniekiem novēlēja veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Konferences diskusijā piedalījās Prof. Mārcis Leja (Latvijas Universitātes (LU) Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) direktors, veselības ministra ārštata padomnieks), Dr. Aija Geriņa (Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja), Olga Valciņa (Latvijas onkoloģisko pacientu organizāciju apvienības ONKOALIANSE valdes locekle), Vladislava Marāne (Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktore), Maija Āboliņa (Valsts kontroles padomes locekle un Trešā revīzijas departamenta direktore), Asoc.prof., Dr. Alinta Hegmane (Latvijas Onkologu asociācijas valdes priekšsēdētāja).

Diskusijā izskanēja vienots priekšstats par nepieciešamību pēc onkoloģiskās aprūpes sistēmas caurspīdīguma un caurredzamības arī tajā, kādos argumentos balstās lēmumu pieņēmēji. Caur to tika aktualizēta kvalitatīvu datu aprites nepieciešamība jeb visaptverošā vēža reģistra nepieciešamība.

Kā prioritātes plānam tika ieteikts virzīt bērnu onkoloģijas jautājumus, skrīninga un agrīnās diagnostikas jautājumus, kā arī ārstniecības kvalitāti – visos minētos aspektus vērtējot caur pacienta pieredzes prizmu un efektīvas procesu pārvaldības perspektīvas.

Mirstība no onkoloģiskām saslimšanās ir otrais nāves iemesls Latvijā. Pēc PVO datiem saslimst aizvien vairāk jaunu cilvēku, kā arī vēzis tiek atklāts aizvien vairāk cilvēkiem. Pārāk vēla slimības atklāšana ievērojami sadārdzina ārstēšanu un samazina izdzīvošanas iespējas.  Laicīgi diagnosticēts vēzis ir ārstējams. Mūsdienīga un pieejama terapija ļauj cilvēku pilnvērtīgi atgriezt dzīvē un darba tirgū. Jo vēlāk atklāts vēzis – jo dārgāk tas izmaksā valstij; taču atklāts jebkurā brīdī – tas ir ārstējams aizvien labāk, ja vien ir pieejama mūsdienīga aprūpe.

Jaunu politiskas plānošanas iniciatīvas īstenošanai darbs norisināsies trīs līmeņu aktivitātēs, kas apvieno politisko, ierēdniecisko un sabiedrisko darbību, kuru rezultāti ietverami onkoloģiskās aprūpes plānā 2025.-2027.gadam

Augsta politiskā līmeņa atbalstā onkoloģijai kā nacionālai prioritātei veselības aprūpē. Starpnozaru sadarbībā risinājumu atrašanai sabiedrības un pacientu interesēs (plānoti starpnozaru pasākumi skrīninga jautājumu risināšanai, sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Saeimu un citu nozaru ministrijām).

Labākās ekspertīzes iesaistē civildienesta līmenī, plānojot jaunu un ambiciozu onkoloģiskās aprūpes plānu. Paredzēti ekspertu darbsemināri:

  • pacientu apmierinātības,
  • bērnu onkoloģijas,
  • skrīninga, specifiskās profilakses, diagnostikas,
  • ārstniecības kvalitātes, pakalpojumu un medikamentu pieejamības,
  • veselības datu un onkoloģisko saslimšanu reģistra (vēža reģistra) jomās.

Plānotas arī ārvalstu ekspertu vizītes, labākās ekspertīzes nodrošināšanai specifiskos    jautājumos).

Sabiedrības informēšanu, mainot stereotipu par vēzi kā nāvējošu slimību – kā sadarbības partnerus iesaistot Latvijas augstākās izglītības iestādes un mediju pārstāvjus (paredzētas mediju informēšanas aktivitātes – žurnālistu izglītības programma mūsdienīgās onkoloģiskās aprūpes un pacientu tiesību jautājumos, ka arī pacientu organizāciju stiprināšanas iniciatīvas).

Diskusijas moderators: Dr.sc.pol. Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes prodekāns Mārtiņš Daugulis.

NOSKATIETIES DISKUSIJU PILNĀ APJOMĀ