Informācija presei
Ģimenes ārste

Lai uzlabotu pacientu veselības aprūpi un veselības stiprinātu aprūpes sistēmu kopumā, Veselības ministrijas darba grupa apspriedusi jaunu profesionālo maģistra programmu māszinībās - paplašinātās kompetences māsas (advanced nurse) profesijas standartu un kvalifikācijas prasības.

Jaunas studiju programmas ieviešana izvērtēta, lai paplašinātu māsu iesaisti veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā pacientiem gan ambulatori, gan stacionāros. Tas uzlabotu aprūpes pieejamību, kā arī māsas uzņemtos lielāku atbildību, kā tas jau ir citās Eiropas valstīs. Profesionālajā maģistra programmā māsas iegūtu tādas kompetences kā prevencijas pasākumu vadīšana, veselības vajadzību analizēšana, tajā skaitā autonoma lēmuma pieņemšana par vakcināciju, skrīningu, diagnostiskajiem izmeklējumiem, arī atsevišķu zāļu un medicīnas ierīču nozīmēšanu. Paplašinātās prakses māsas spētu patstāvīgi izvērtēt pacienta veselības stāvokli un izskaidrot to pacientam. Tādējādi māsu resurss veselības aprūpes sistēmā tiktu izmantos pilnvērtīgāk un ieguvēji būtu arī pacienti.

Darba grupa, kurā ir profesionālo asociāciju, slimnīcu un augstskolu pārstāvji, maijā plāno noslēgt diskusijas pie paplašinātās prakses māsas profesijas standarta un kvalifikācijas prasībām un nodot to saskaņošanai iesaistītajām pusēm, bet pēc tam to iesniegt Valsts izglītības un satura centrā. Jauno studiju programmu augstskolas būtu gatavas ieviest nākamajā akadēmiskajā gadā.

Jau ziņots, ka, vadoties no Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām par māsas un vecmātes profesijām, Veselības ministrija ir izstrādājusi ziņojumus "Par māsas profesijas turpmāko attīstību" un "Par māsu nodarbinātību un profesijas attīstību". Tajā skaitā tie paredz izvērtēt paplašinātās kompetences māsas (advanced nurse) prakses attīstības iespējas, definējot lomas veselības aprūpes sistēmā, īpaši hronisku pacientu aprūpē.

Latvijā māsas profesiju var iegūt Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē. Pamatojoties uz  konceptuālo ziņojumu "Par māsu profesijas attīstību", tiek īstenota izglītības reforma un ir ieviesta vispārējās aprūpes māsas profesija. Tā nodrošina, ka māsa ir tiesīga sniegt aprūpi plašākam pacientu lokam dažādos aprūpes līmeņos un jomās. Tas varētu veicināt arī māsu mobilitāti.

Kā zināms, Latvijā māsu veselības aprūpes sistēmā trūkst. Taču sagaidāms, ka būtiski māsu skaits palielināsies 2026. gadā, jo 2023. gadā par 250 vietām tika palielināts budžetu vietu skaits māszinībās. 2026.gadā augstskolu bakalaura programmu absolvēs māsas, kas būs mācījušās pēc jaunā profesijas koncepta, iegūstot vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju.

Veicinās kopējo māsu skaitu veselības aprūpes sistēmā

Veicinās kopējo māsu skaitu veselības aprūpes sistēmā
Skatīt vairāk