ES fondu jaunumi Informācija presei
Ņirgāšanās filma

Mācību filmai pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai, ko sabiedrības informēšanas kampaņai "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!" izstrādājusi Veselības ministrija (VM), tagad ir izstrādātas arī vairākas versijas  – ar surdotulkojumu, bērniem ar redzes traucējumiem, kā arī radīta filmas vieglās valodas versija, kas palīdzēs to skatīties bērniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem.

Šādās valsts kampaņās tai jākļūst par vispārpieņemtu praksi, jo bērni ar dažādām uztveres vajadzībām ir ne tikai mūsu bērni, bet nozīmīga Latvijas nākotnes sabiedrības daļa. Izsaku pateicību visām organizācijām, kuras palīdzēja pie šīs versijas izstrādes," saka veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Mācību filma veidota kā atbalsta materiāls ikvienam pedagogam vai vecākam darbā ar bērniem, kurā izskaidrotas savstarpējās bērnu ņirgāšanās sekas un kolektīvā vēlamā rīcība. Pedagogi filmu var izmantot audzināšanas stundās, lai kopā ar bērniem skatītos, apspriestu ņirgāšanās situācijas un zinātu, kā pareizi rīkoties.

VM un jomas eksperti aicina arī vecākus noskatīties filmu kopā ar bērniem un apspriest filmā redzēto un pārrunāt bērnu pieredzi skolā. Ņirgāšanās ir traumatiska pieredze ar ļoti nopietnām sekām, no kurām cieš visi – gan upuris un novērotāji, gan pāridarītājs. Tāpēc tikai kopīga un sistemātiska darba rezultātā ņirgāšanos ir iespējams novērst.

Mācību filmas saturisko pamatu veido īpaši šai kampaņai veidots modelis "ATĀ ņirgāšanās". Tas aptver trīs principus – attiecības, tehnikas un ātru rīcību. "ATĀ ņirgāšanās" modelis ir balstīts zinātniskos pētījumos, jomas profesionāļu darbā ar pusaudžiem un līdzīgiem modeļiem citviet Eiropā. Šis modelis ir veidots tā, lai būtu viegli uztverams, iegaumējams un izmantojams ne vien darbā ar pusaudžiem, bet arī jaunāka vecuma bērniem.

Filmas versijai, kas pielāgota bērniem ar redzes traucējumiem, ir izmantoti Tiflo komentāri jeb audio apraksti. To izstrāde notikusi sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību, bet to ierunāšanā izmantots balss sintezators.

VM mācību filma par pusaudžu ņirgāšanās mazināšanu ir viens no pirmajiem mācību materiāliem Latvijā, kurā ir izmantoti Tiflo komentāri un balss sintezatora tehnoloģija. Tiflo komentāri jeb audio apraksti vājredzīgajiem un neredzīgajiem bērniem sniedz daudz labāku priekšstatu par mācību filmas kontekstu, sajūtām un vēlamo rīcību ņirgāšanās situācijās. Ir apsveicami, ka VM turpina sabiedrībā aktualizēt pusaudžu ņirgāšanās problemātiku, vienlaikus ar jaunu tehnoloģisko risinājumu palīdzību pielāgojot un padarot izstrādātos materiālus pieejamākus un labāk uztveramus ikvienam," norāda Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāve Svetlana Sproģe.

 Bērniem ar dzirdes traucējumiem ir izstrādāta atsevišķa filmas versija ar surdotulkojumu. Tāpat sadarbībā ar speciālās izglītības iestāžu ekspertiem, Vieglās valodas aģentūru un Valsts izglītības satura centru mācību filmai ir ieskaņota vieglajā valodā, kas atvieglos tās uztveri bērniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem.

Mācību filmas uztveri un uzmanības noturēšanu bērniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem atvieglo ne vien vieglās valodas teksti un vienkāršotie izcēlumi, bet arī filmas sadalīšana mazākos satura blokos un kopsavilkumi katras epizodes beigās, kas bērnus pārlieku nenogurdinās, kā arī palīdzēs pedagogiem kopā ar bērniem pārrunāt katru situāciju atsevišķi, tādējādi pielāgojoties viņu mācīšanās un satura uztveres vajadzībām," stāsta izglītības un skolu psiholoģe Inga Safina.

Filma un tās versijas pieejamas šeit:

Mācību filma par pusaudžu ņirgāšanos izglītības vidē

Mācību filmas versija bērniem ar redzes traucējumiem

Mācību filmas versija ar surdotulkojumu

Mācību filmas versija vieglajā valodā

Citi kampaņas materiāli pieejami esparveselibu.lv

Par kampaņu:

Šoruden VM turpinās pavasarī uzsākto sabiedrības informēšanas kampaņu "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!" Kampaņas laikā sadarbībā ar jomas ekspertiem ir izstrādāti praktiski un informatīvi materiāli pusaudžiem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolu vadībai, kā arī īstenotas reklāmas aktivitātes televīzijā, vidē, radio, drukātajos un digitālajos medijos.

Aptaujas dati par pirmo kampaņas posmu liecina, ka starp vecākiem, kuri audzina 7-15 gadus vecus bērnus, 76% vecāku snieguši atbildi, ka kampaņa rosinājusi viņus uzzināt vairāk par savstarpējo attiecību klimatu skolā, 73% vecāku pievērsuši lielāku uzmanību savu bērnu labsajūtai skolā, bet 53% – kampaņas iespaidā apsprieduši pusaudžu ņirgāšanās tematu ar saviem bērniem.

Kampaņa tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Kampaņa "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!"