Informācija presei

Lai nodrošinātu Latvijas pacientu organizāciju pārstāvību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī lai uzlabotu un veicinātu savstarpējo sadarbību, šodien 17 pacientu organizācijas un veselības ministre Ilze Viņķele parakstīja Sadarbības memorandu. 

Sadarbības memorandu izstrādājis Latvijas Pacientu organizāciju tīkls, kas apvieno vairāk nekā 30 Latvijas pacientu organizācijas, kas pārstāv pacientus ar sirds un asinsvadu, endokrīnām, onkoloģiskām, neiromuskulārām, retām slimībām, HIV un vīrushepatītiem, reimatoloģiskām, autoimūnām un citām slimībām. Šis dokuments paredz sadarbības veicināšanu starp Veselības ministriju, Pacientu organizāciju tīklu un citām pacientu organizācijām. Memorandā uzsvērts, ka Pacientu organizācijām un Veselības ministrijai ir kopīgs sadarbības mērķis - slimību profilakse, pacientu izglītošana, savlaicīga slimību diagnosticēšana un sekmīga to ārstēšana, rehabilitācijas un aprūpes jautājumu risināšana, tādējādi uzlabojot indivīdu un sabiedrības veselību un atbildību mērķu sasniegšanā. Tāpat dokumentā iekļauts pacientu organizāciju ētikas kodekss un ziedojumu pieņemšanas vadlīnijas, kas pacientu organizācijām efektīvāk sasniegt savus mērķus, vienlaikus nodrošinot caurskatāmību.

Baiba Ziemele, Latvijas Pacientu organizāciju tīkla pārstāve: “Pacientu organizāciju ieguldījums veselības aprūpes jomā ir neatsverams. Tas ietver ne tikai dažādu pasākumu organizēšanu pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem informācijas un pieredzes apmaiņai, bet arī nenogurstošu pacientu interešu aizstāvību pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī. Neskatoties uz ierobežotajiem cilvēku un finanšu resursiem, paveikto darbu apjoms pacientu un viņu tuvinieku labā ir ievērojams. Mums ir ļoti svarīgi, ka ministrija un tās padotības iestādes atzīst un novērtē mūsu darbu, kā arī iesaista lēmumu pieņemšanas procesos kā līdzvērtīgus partnerus.”

Tikšanās laikā pacientu organizācijas un ministre izrunāja veselības aprūpes aktuālos jautājumus un vienojās par sadarbības nākošajiem soļiem. Inese Mauriņa, pacientu biedrības ParSirdi.lv vadītāja: “Šodien noslēgtais memorands ir būtisks solis savstarpējas komunikācijas un sadarbības uzlabošanai starp veselības politikas veidotājiem un pacientiem. Mēs esam tilts starp pacientiem un valsti. Un mums visiem ir kopīgs mērķis – lai cilvēki Latvijā dzīvotu ne tikai ilgu, bet arī kvalitatīvu un veselīgu mūžu. Plānojam aktīvi līdzarboties gan jauno Sabiedrības Veselības politikas pamatnostādņu veidošanā, gan dažādu konkrētu slimību plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī atbalstīt Veselības ministriju nepieciešamībā palielināt veselības aprūpes finansējumu, lai uzlabotu ārstēšanās un medikamentu pieejamību, kā arī nodrošinātu adekvātu ārstniecības personāla apmaksu.”

Memorandu parakstījušās organizācijas: Apvienība HIV.LV, BaCo - Baltijas jūras valstu Koalīcija HIV pacientiem, Biedrība „Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” (AGIHAS), Biedrība Ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes”, C hepatīta pacientu apvienība, Labdarības fonds "Rozā vilciens", Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, Latvijas Hemofilijas biedrība, Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, Latvijas Krona un Kolīta slimnieku biedrība, Latvijas Multiplās Sklerozes asociācija, Latvijas Reto slimību alianse, Latvijas sieviešu volontieru biedrība " VITA", ParSirdi.lv, Pulmonālās hipertensijas biedrība, Soli priekšā melanomai, Zarnu vēža pacientu un viņu atbalsta personu biedrība „EuropaColon Latvija”

Sadarbības memorandam aicināta pievienoties ikviena pacientu organizācija (biedrība, fonds vai apvienība), kas pārstāv cilvēku ar noteiktu diagnozi vai slimību grupas intereses atbilstoši statūtos noteiktiem mērķiem, to pārvaldību nosaka pacienti un/vai to tuvinieki, un to galvenās darbības jomas ietver pacientu interešu pārstāvību, izglītošanu par slimību un veselību, un to atpazīstamības uzlabošanu, kā arī nodrošina pacientu un viņu tuvinieku pieredzes apmaiņas iespējas. Par pieteikšanos dalībai tīklā plašāk lasīt šeit