Informācija presei
Hosams Abu Meri Latvijas valsts vārdā paraksta sadarbības stratēģiju ar Pasaules Veselības organizāciju.

Šodien, 13.decembrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri Latvijas valsts vārdā parakstīja sadarbības stratēģiju nākamajiem 4 gadiem ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO).

Sadarbības stratēģijā noteikti trīs virsmērķi -  profilakses, tajā skaitā veselīga dzīvesveida veicināšana, lai uzlabotu Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto gadu slieksni; uz cilvēku vērstas integrētas veselības aprūpes veicināšana un ilgstspējīgas veselības aprūpes politikas plānošanas veicināšana, nodrošinot atbilstošos resursus, lai būtiski uzlaboto klīniskos rezultātus atbilstoši Eiropas un OECD valstu vidējiem rezultātiem.

“Man ir svarīgi, lai Latvijas iedzīvotāji var uzticēties veselības aprūpei, lai mēs spējam sniegt drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi, kas atbilst pasaules attīstīto valstu rādītājiem. Veselības kvalitāte iekļauj 3 pamatelementus – klīniskie rezultāti jeb izārstēts pacients; pacientu drošība jeb nepieļautas kļūdas ārstniecības procesā un pozitīva pacientu pieredze. Sadarbojoties ar profesionāļiem un mācoties no citu pasaules valstu pieredzes un labās prakses sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas atbalstu, mēs varēsim sasniegt arvien labākus kvalitātes rādītājus sabiedrības veselības aprūpes veidošanā”, parakstot sadarbības stratēģiju atzina veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Stratēģijā nozīmēti vairāki sadarbības apakšvirzieni: veselības aprūpes finansēšana, psihiskā veselība, rehabilitācija, primārā veselības aprūpe, zāļu un medicīnisko ierīču pieejamība, digitalizācija, veselības aprūpes kvalitātes, tajā skaitā klīnisko rezultātu, pacientu drošības un pacientu pieredzes uzlabošana, kā arī alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu patēriņa un aptaukošanos ierobežojošie pasākumi.

Stratēģijas ietvaros tiks izstrādāti divi detalizētāki darba plāni (2024.-2025.gadam un 2026.-2027.gadam), kuros varēs tikt iekļauti arī papildus  rīcības virzieni, kas atbilst Stratēģijā noteiktajiem virsmērķiem.

Latvijai un PVO līdz šim ir bijusi veiksmīga sadarbība. PVO nodrošina plaša profila ekspertīzi, kuru Veselības ministrija un veselības jomas eksperti izmanto, sagatavojot normatīvos aktus, plānošanas dokumentus un pētījumus. Tāpat PVO organizē dažāda formāta, t.sk., augsta līmeņa, ekspertu un izglītojošus, pasākumus, kā arī nodrošina ārvalstu ekspertu piesaisti Latvijā rīkotiem pasākumiem.