ES fondu jaunumi
Ārsts

Veselības ministrijas īstenotajā Eiropas Savienības fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Profesionālās tālākizglītības programmā neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitāti ieguvuši 145 ārsta palīgi, bet 5310 papildinājuši savas zināšanas mācībās kādā no apstiprinātajām programmām. 

Profesionālās tālākizglītības programmā apmācīti un neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitāti ieguvuši 145 ārsta palīgi, bet to pašreiz apgūst 125. Kopumā projektā paredzēts izglītot 380 neatliekamās medicīnas ārsta palīgus.

Šobrīd projektā mācības tiek īstenotas 65 mācību programmās. Patlaban Veselības ministrijā apstiprināšanai ir iesniegtas 27 jaunas mācību programmas, no kurām 22 nule kā ir apstiprinātas. Savukārt 82 neformālās izglītības programmās mācības jau ir noslēgušās, tādējādi nodrošinot 5310 mērķa grupas pārstāvju izglītošanu. Katrai no īstenotajām mācību programmām ir izstrādāts un apstiprināts atbilstošs metodiskais līdzeklis. Apstiprinātie metodiskie līdzekļi tiek publicēti mājaslapā www.talakizglitiba.lv.   

Pašreiz ir izsludināti 2 iepirkumi, vērtēšanā ir 3 iepirkumi, bet izstrādes procesā vēl ir 4 iepirkumi par apmācību programmu izstrādi, aktualizēšanu un apmācību īstenošanu, kurus plānots izsludināt līdz 2020.gada decembrim. Līdz gada beigām plānots arī aktualizēt Cilvēkresursu apmācības plānu, papildinot to ar jaunām aktuālām mācību programmām, un nodot to apstiprināšanai Cilvēkresursu apmācību konsultatīvajai darba grupai. 

Projektā piedāvāto iespēju doties pieredzes apmaiņas vizītē ārpus Latvijas līdz šim ir  izmantojušas 14 ārstniecības personas. Pieredzes apmaiņas vizītes norisinājušās Čehijā, Spānijā, Nīderlandē un Amerikas Savienotajās valstīs.  

Atgādinām, ka informācija par aktuālajām mācībām konkrētajā mēnesī pieejama mājaslapas www.talakizglitiba.lv sadaļā “Aktualitātes” ievietotajā mācību kalendārā. 

Bezmaksas mācībās būs iespēja piedalīties līdz 2023.gadam. 

Informāciju sagatavoja: Kate Jēkabsone, ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" finanšu koordinatore 

ESF ansamblis