ES fondu jaunumi
Studijas

Veselības ministrijas īstenotajā Eiropas Savienības fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Profesionālās tālākizglītības programmā neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitāti ieguvuši 246 ārsta palīgi, bet 7122 papildinājuši savas zināšanas mācībās kādā no apstiprinātajām programmām.

Laika posmā no 2018.gada novembra līdz 2020.gada oktobrim ir sagatavoti, izsludināti un noslēgušies 49 iepirkumi par mācību programmu izstrādi, aktualizēšanu un mācību īstenošanu prioritārajās veselības jomās. Īstenoto iepirkumu rezultātā noslēgti 188 pakalpojumu līgumi, no kuriem 103 līgumos mācības turpinās. Jāpiemin, ka 78 līgumi par mācību īstenošanu no iepriekš minētajiem 103 līgumiem ir noslēgti 2020.gadā. Ar visām pašreiz aktuālajām mācību programmām var iepazīties www.talakizglitiba.lv

Katrai no īstenotajām mācību programmām ir izstrādāts un apstiprināts atbilstošs metodiskais līdzeklis. Apstiprinātie metodiskie līdzekļi tiek publicēti mājaslapā www.talakizglitiba.lv

Pašreiz ir izsludināti 2 iepirkumi, vērtēšanā ir 1 iepirkums, bet izstrādes procesā vēl ir 2 iepirkumi par apmācību programmu izstrādi, aktualizēšanu un apmācību īstenošanu, kurus plānots izsludināt līdz 2020.gada decembrim.

Līdz gada beigām plānots arī aktualizēt Cilvēkresursu apmācības plānu, papildinot to ar jaunām aktuālām mācību programmām, un nodot to apstiprināšanai Cilvēkresursu apmācību konsultatīvajai darba grupai.

Atgādinām, ka informācija par aktuālajām mācībām konkrētajā mēnesī pieejama mājaslapas www.talakizglitiba.lv sadaļā “Aktualitātes” ievietotajā mācību kalendārā.

Bezmaksas mācībās būs iespēja piedalīties līdz 2023.gadam.

ESF ansamblis