Informācija presei
Veselības ministrs Hosams Abu Meri tiekas ar Latvijas Ārstu biedrības valdi

Pirmdien, 23.oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valdi, lai pārrunātu veselības aprūpes aktuālos jautājumus un turpmāko sadarbību.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri iepazīstināja LĀB valdi ar savām darba prioritātēm un nākamā gada veselības nozares budžeta projektu. Jau ziņots, ka nākamajā gadā veselības nozarei tiks novirzīti papildu 275 miljoni eiro, kas ļaus uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, mazināt rindas uz ambulatorajiem pakalpojumiem, nodrošināt lielāku izmeklējumu un ārstniecisko manipulāciju apmaksu, kā arī turpināt ārstniecības personāla atalgojuma palielināšanu. Farmācijas jomā veselības ministrs uzsvēra mērķi uzlabot medikamentu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, pārskatot un paplašinot kompensējamo medikamentu sarakstu, kā arī panākot zāļu cenu samazinājumu, lai mūsu iedzīvotājiem nav jāmaksā dārgāk kā Lietuvā vai Igaunijā.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par cilvēkresursu nodrošinājumu veselības aprūpes jomā un risinājumiem elastīgākai personāla apmācību programmai. Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka daļēji cilvēkresursu problemātiku nozarē risinātu ciešāka sadarbība slimnīcu sadarbības tīkla ietvaros, kas ļautu iedzīvotāju veselības aprūpi plānot ne tikai vienas slimnīcas ietvaros, bet vesela reģiona. Vienlaikus jāvērtē arī citi risinājumi, jo demogrāfiskās tendences gan ārstniecības personāla vidū, gan sabiedrībā kopumā to pieprasa. Tādēļ kopīgi ar speciālistiem būtu nepieciešams radīt mehānismu, kā ārsta izglītību ieguvušas personas ar papildus metožu apgūšanu var paplašināt savas kompetences. Tas ļautu nodrošināt pieejamāku veselības aprūpi Latvijas iedzīvotājiem.

LĀB valdes pārstāvji tikšanās laikā informēja ministru par vairākiem būtiskiem jautājumiem,  tostarp tika pārrunāti pacientu tiesību stiprināšanas jautājumi. LĀB akcentēja nepieciešamību veikt grozījumus Krimināllikumā attiecībā uz medicīniskās kļūdas dekriminalizāciju.