Informācija presei
Veselības ministrs Hosams Abu Meri tiekas ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju

Šodien, 17.oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju (LJAA) un pārrunāja turpmākās sadarbības jautājumus.

Sarunā ar LJAA veselības ministrs iezīmēja darbības prioritātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības primārajā, sekundārajā un stacionārajā līmenī, zāļu cenu mazināšanas un nozares pārvaldības procesu sakārtošanā.

Abu Meri norādīja, ka jāturpina darbs pie slimnīcu tīkla un pārvaldības sakārtošanas, tajā skaitā slimnīcu savstarpējās sadarbības, kas cieši saistīta ar medicīniskā personāla nodrošinājumu, personāla pārslodzes mazināšanu un attīstības plānošanu.

Prezentējot definētās veselības nozares budžeta prioritātes 2024. gadam, ministrs LJAA uzsvēra arī konkrētos atalgojuma pieauguma priekšlikumus, ko virzīs budžetā.

LJAA atzinīgi novērtēja skaidro redzējumu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pārmaiņām veselības pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un efektivitātes stiprināšanā. Tomēr LJAA valdes loceklis Jānis Vētra iezīmēja atalgojuma izaicinājumu – Latvijā darba samaksa ārstiem rezidentiem pēdējos gados ir pieaugusi, tomēr salīdzinājumā ar citu Eiropas Savienības valstu rezidentu atalgojumu, Latvijā tas ir būtiski zemāks. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ, balstoties LJAA biedru aptaujā konstatēto, aptuveni ¼ daļa jauno ārstu vērtē iespēju pēc pamatstudiju beigšanas doties uz ārzemēm. Tikpat būtiski un  risināmi jautājumi asociācijas biedru ieskatā ir rezidentūras programmu kvalitātes, veselības aprūpes nozares kopējo finansējuma ilgtspējas un profesionālo izdegšanas problemātika.

LJAA biedri aktualizēja arī darba vides problemātiku ārstniecības iestādēs. Tāpat ģimenes medicīnas rezidenti vērsa uzmanību uz grūtībām iekļauties primārajā veselības aprūpes sistēmā, jo valstī ir neliels skaits brīvu ģimenes ārsta prakšu. Veselības ministrs Hosams Abu Meri atzina, ka tie ir ļoti būtiski jautājumi, kuru risināšanai pamatā nav finansiāls, bet sistēmisks raksturs, kas kopīgi ar visām iesaistītajām pusēm ir atrisināms.

LJAA novērtēja līdzšinējo sadarbību ar Veselības ministriju kā pragmatisku un pauda apņēmību arī turpmāk iesaistīties veselības aprūpes nozares pilnveidošanā.