Informācija presei

12.novembrī veselības ministrs Ivars Eglītis veselības aprūpes speciālistiem pasniegs atzinības rakstus par ieguldījumu nozares attīstībā.

Ministru kabineta Atzinības rakstu saņems:
Latvijas infektoloģijas centra direktore Baiba Rozentāle par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas attīstībā;
Sabiedrības veselības aģentūras Rīgas filiāles vadītāja Vilma Martinova par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu sabiedrības veselības nodrošināšanā un attīstībā un jauno speciālistu apmācībā;
Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks politikas plānošanas jautājumos Rinalds Muciņš par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā un attīstībā;
Veselības ministrijas valsts sekretāra padomnieks starptautiskās sadarbības jautājumos Viktors Jaksons par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā un attīstībā.

Ministru prezidenta Pateicības rakstu saņems:
Zāļu cenu valsts aģentūras direktore Daiga Behmane par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmā;
Zāļu cenu valsts aģentūras Ekonomiskās novērtēšanas daļas vadītāja Anita Vīksna par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmā;
Zāļu cenu valsts aģentūras Farmaceitiskās novērtēšanas daļas vadītāja Inese Kaupere par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmā;
Valsts asinsdonoru centra ārste ? transfuzioloģe Irēna Danilāne par mūža ieguldījumu medicīnā;  
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras filiāles "Rīgas ambulatorā daļa" vadītājas vietniece Zigrīda Krējere par mūža ieguldījumu veselības aprūpē;
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras Tuberkulozes, nespecifisku empiēmu un citu pleiras patoloģiju diagnosticēšanas un ārstēšanas nodaļas medicīnas māsa Regīna Kalēja par mūža ieguldījumu veselības aprūpē;
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras filiāles "Ceplīši "vadītājs Pēteris Griņuks par mūža ieguldījumu veselības aprūpē;
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras Diagnostikas un radioloģijas nodaļas vadītāja Ausma Ozoliņa par mūža ieguldījumu veselības aprūpē;
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras direktora vietnieks politikas ieviešanas jautājumos Atis Mārtiņsons par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā;
Sporta medicīnas valsts aģentūras direktore Ilga Sarmīte Priedīte par ieguldījumu sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā;

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Ogres tiesu medicīnas ekspertīzes nodaļas vadītājs Jānis Latišs par ieguldījumu tiesu medicīnas ekspertīzes jomā;
Katastrofu medicīnas centra ārste reanimatoloģe Marianna Asja Everte par mūža ieguldījumu medicīnā;
Sabiedrības veselības aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Ingrīda Kužniece par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu sabiedrības veselības nodrošināšanā un attīstībā;
Sabiedrības veselības aģentūras Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības daļas vadītāja vietniece, epidemioloģe Irina Lucenko par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu un īpašiem panākumiem infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas jomā;
Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktora vietniece Diāna Arāja par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmā;
Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors Reinis Joksts par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmā.

Veselības ministrijas Atzinības rakstu saņems:
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras medicīnas māsa Vjačeslava Ruža par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Daugavpils Psihoneiroloģiskās slimnīcas 9.nodaļas vadītāja Irina Mališa par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Daugavpils Psihoneiroloģiskās slimnīcas 8.nodaļas vecākā māsa Aleksandra Grīnberta par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Daugavpils Psihoneiroloģiskās slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas vecākā māsa Regīna Saviča par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Vidzemes slimnīcas ārste anestezioloģe - reanimatoloģe Guna Liepiņa par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Straupes Narkoloģiskās slimnīcas Uzņemšanas nodaļas māsa Zigrīda Gulbe par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Straupes Narkoloģiskās slimnīcas narkoloģijas māsa Taisija Muhina par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Straupes Narkoloģiskās slimnīcas ārsts narkologs Edvīns Krastiņš par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne par atbalstu veselības reformas realizēšanā un starptautiskās sadarbības veicināšanā;
Ģimenes ārste Inta Valdmane par pašaizliedzīgu darbu;
Daugavpils Reģionālās slimnīcas ķirurgs Oļegs Žernoseks par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Daugavpils Reģionālās slimnīcas infektoloģe Eiženija Ivanova par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Daugavpils Psihoneiroloģiskās slimnīcas saimniecības daļas vadītāja Terēza Rumbaha par pašaizliedzīgu darbu;
Aija Kušķe par ieguldījumu sadarbības veicināšanā ar sabiedriskajām organizācijām;
Ilga Dravniece par ieguldījumu sadarbības veicināšanā ar sabiedriskajām organizācijām;
Ārsts Edvīns Platkājis par mūža ieguldījumu veselības aprūpes jomā; 
Daugavpils Psihoneiroloģiskās slimnīcas 12.nodaļas vadītājs Pēteris VladislavsAndžāns par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Daugavpils Psihoneiroloģiskās slimnīcas 1.nodaļas saimniecības māsa Antoņina Grigorjeva par pašaizliedzīgu darbu;
Daugavpils Psihoneiroloģiskās slimnīcas 6.nodaļas māsa Irēna Babre par pašaizliedzīgu darbu;
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbiniece Janīna Danusēviča par ieguldījumu medicīnas vēstures popularizēšanā;
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbiniece Solveiga Silvija Zālīte par ieguldījumu muzeja darba popularizēšanā;
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbiniece Valda Pundure par ieguldījumu medicīnas vēstures izpētē un muzeja krājumu papildināšanā;
Ārste ? neiroloģe Olga šebotarjova par ieguldījumu multiplās sklerozes slimnieku ārstēšanā;
Ģimenes ārste Vēsma Strautmane par pašaizliedzīgu darbu;
Ģimenes ārste Zinaida Sprance, par pašaizliedzīgu darbu;
Ģimenes ārsts Juris Strazds, par pašaizliedzīgu darbu;
Daugavpils Psihoneiroloģiskās slimnīcas Personāla daļas vadītājas vietniece Irina Krušina par pašaizliedzīgu darbu;
Liepājas Reģionālās slimnīcas internās medicīnas bloka virsārsts Jānis Ceika par pašaizliedzīgu darbu;
Liepājas Reģionālās slimnīcas ķirurģijas bloka un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta virsmāsa Mārīte Jankovska par pašaizliedzīgu darbu;
Liepājas Reģionālās slimnīcas fizioterapeite Daiga Plostniece par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas vecākā dežūrārste Sarmīte Villere par pašaizliedzīgu darbu;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas ārste Velta Guzova par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas ārsts Valerijs Jonovs par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas ārsta palīdze Irina Timofejeva par pašaizliedzīgu darbu;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas reanimācijas brigādes ārsta palīdze Svetlana Mazajeva par pašaizliedzīgu darbu;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības apakšstacijas "Imanta" vecākā ārsta palīdze Inese Ērika Akmene par pašaizliedzīgu darbu;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas reanimācijas brigādes ārsta palīgs Jāzeps Kaminskis par pašaizliedzīgu darbu;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas kardioloģiskās brigādes ārsts Andrejs Viktorovs par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas ārste Lilita Zaube par pašaizliedzīgu darbu;
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas vecākā ārsta palīdze ? dispečere Olga Rukmane par pašaizliedzīgu darbu;
Rīgas Sanitārās transporta autobāzes autovadītājs Oskars Janovskis par pašaizliedzīgu darbu;
Rīgas Sanitārās transporta autobāzes autovadītājs Indulis Šīrants par pašaizliedzīgu darbu;
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra vadītājs Andis Paeglītis par ieguldījumu valsts zobārstniecības aprūpes attīstībā un bērnu mutes veselības saglabāšanā;
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Iegūto sirdskaišu ķirurģijas nodaļas vadītājs Uldis Strazdiņš par ieguldījumu veselības aprūpē;
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas nodaļas māsa Silvija Marija Novikova par ieguldījumu veselības aprūpē;
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas darbiniece Dzintra Dikule par pašaizliedzīgu darbu;
Zviedrijas Valbo baznīcas draudzes mācītājs Anders Lindgren par pašaizliedzīgu darbu.
Latvijas Farmaceitu biedrības valdes locekle Kitijai Blumfelde par ieguldījumu farmaceitiskās aprūpes attīstībā;
Latvijas Farmaceitu biedrības Slēgta tipa aptieku sekcijas valdes locekle Inga Gūtmane par ieguldījumu farmaceitiskās aprūpes attīstībā.