Informācija presei
Ārsts

887 veselības nozares speciālisti saņēmuši sertifikātu par Riga TechGirls bezmaksas apmācības programmas “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” apguvi, kuras laikā trīs mēnešos tiešsaistes un praktiskajās nodarbībās pilnveidoja zināšanas par dažādu rīku un tehnoloģiju lietošanu veselības aprūpē. Programmas mērķis ir sniegt mūsdienās tik ļoti nepieciešamās digitālās prasmes, lai dalībnieki tās varētu apgūt un uzlabot, tādējādi atvieglojot savu profesionālo darbību.

Programmai reģistrējās 1722 dalībnieki no Latvijas (visvairāk – no Rīgas un Vidzemes), Vācijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Šveices, Spānijas, Nīderlandes, Gruzijas, Īrijas, Itālijas, Francijas, Norvēģijas un Zviedrijas. 93,96% dalībnieku bija sievietes, un lielākoties pieteikušies dalībnieki 26 – 35 gadu vecumā, kaut arī kopējā vecuma amplitūda bija no 18 līdz 65+. Pārstāvētākās profesijas – fizioterapeiti, vispārējās aprūpes māsas, ģimenes ārsti, ambulatorā dienesta ārsta palīgi un farmaceiti. Programmas dalībnieki visaugstāk novērtējuši nodarbības par personīgo datu drošību, telemedicīnu un attālinātajām konsultācijām, kā arī par informatīvas mājaslapas izveidi.

“Izstrādāt šo programmu un radīt tās saturu mums prasīja vairākus gadus, tāpēc varu komandas vārdā teikt, ka ir ārkārtīgi liels prieks par to atsaucību un atdevi, kādu saņēmām no programmas dalībniekiem. Mūsu mērķis nebija iemācīt kādu konkrētu rīku vai prasmi no A līdz Z, bet gan parādīt spektru ar lietām, kuras eksistē un kuras var palīdzēt ikdienā, tādējādi iedrošinot dalībniekus nebaidīties izmēģināt ko jaunu. Esmu lepns par to, ka, šķiet, mums ir izdevies radīt ko patiešām vērtīgu un caur šo programmu iedrošināt veselības aprūpes speciālistus apgūt ko jaunu un attīstīt savas digitālās prasmes!” stāsta projekta “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” vadītājs Pauls Siliņš.

Pandēmija skaidri atklāja, ka veselības aprūpes speciālistiem trūkst tehnoloģiju prasmju. Tehnoloģiju un digitālo prasmju apgūšana var būtiski uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, tehnoloģisku risinājumu ieviešanu uz pacientu vērstai aprūpei un palielināt veselības aprūpes speciālistu darba organizācijas līdzsvaru. Papildus tam 88,3% veselības aprūpes speciālistu Latvijā ir sievietes, un tas iedrošināja Riga TechGirls censties atbalstīt veselības aprūpes speciālistus tehnoloģiju apguvē.

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos Aiga Balode norāda: “Patiess prieks redzēt lielu nozares kolēģu atsaucību dalībai mācībās – ne tikai kā klausītājus, bet arī mācībspēku! Pilnveidot savas zināšanas veselības nozarē ir nepieciešams regulāri, jo nekad nevar paredzēt, kura no tēmām motivēs to izzināt padziļināti. Sadarbību ar Riga TechGirls Veselības ministrija augstu novērtē, par to informējot arī citu ES dalībvalstu kolēģus. Paldies par pilnveides iespēju!”

No 21. marta līdz 8. jūnijam apmācību programmas dalībniekiem bija iespēja pilnveidot zināšanas par tādiem aspektiem kā digitalizācijas un datu nepieciešamība, datu drošības robežas, saistība starp dažādām sistēmām, pieeja dažādu iestāžu dokumentiem, datu izsekojamība, izpratne par globālajām tendencēm, tajā skaitā par tehnoloģiju risinājumiem, kurus lieto pacienti, utt. Apmācību programma sastāvēja no četriem moduļiem: pacienta pieredze un komunikācija, dati un datu drošība, veselības aprūpē izmantojamie rīki un veselības aprūpē izmantojamās tehnoloģijas.

“Cilvēcīgi par tehnoloģijām” notiek jau otro gadu: pērn programmas mērķauditorija bija skolotāji un radošo industriju pārstāvji. Kopumā programmās piedalījušies vairāk nekā 4500 dalībnieku no Latvijas un visas pasaules vecuma amplitūdā no 15 līdz 90 gadiem. Riga TechGirls mērķis ir panākt, lai digitālās pamatprasmes būtu 70% Latvijas iedzīvotāju, labas digitālās prasmes – 45%, bet darba spēks digitālajā jomā veidotu 3,9% līdzšinējo 2,9% vietā.

Vairāk informācijas:

Linda Lancere, Riga TechGirls || e-pasts: linda.lancere@rigatechgirls.com || t. nr.: 26321087