ES fondu jaunumi
BKUS

Šodien, 12. aprīlī, Bērnu slimnīcas ēkas, kurā atradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļa un Ambulatorais veselības centrs, pamatos svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ar kopējo telpu platību 7962,2 m2, šī būs lielākā no jaunajām ēkām, kuras tiek būvētas Bērnu slimnīcas teritorijā, lai izveidotu mūsdienīgu, pacientiem un viņu ģimenēm draudzīgu vidi. Plānots, ka šajā ēkā pacientus sāks uzņemt 2024. gada pirmajā pusē.

Bērnu slimnīcā mērķtiecīgi tiek uzlabota pacientu pieredze un atbilstība pieaugošajām epidemioloģiskās drošības prasībām, kuras Covid-19 pandēmijas laikā iezīmēja trūkumus agrāk projektētajās slimnīcas ēkās.

Bērnu slimnīcā pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības katru dienu vēršas 150-200 bērnu. Nākamgad Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļa, kura šobrīd strādā pagaidu telpās, pacientus uzņems jaunās, plašās, epidemioloģiski drošās un pārdomāti projektētās telpās 2 627 m2 platībā. Nodaļa atradīsies jaunajā ēkā, kuras pamatos 12.04.2023. tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Jaunās ēkas lielākā daļa – 5310 m2 – iedalīta Ambulatorajam veselības centram, kas paplašinās iespējas integrēt ārstniecības procesu, mazinot nepieciešamību bērniem ārstēties stacionārā.

Kopējais projekta finansējums ir 25 271 143 EUR (ieskaitot PVN), no kura 10 200 000 EUR (ieskaitot PVN) ir Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”  atbalsts un 14 977 343 EUR (ieskaitot PVN) ir Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” integrētās veselības aprūpes sistēmas attīstība” atbalsts.

Ēku rekonstrukcija un būvniecība, kā arī teritorijas labiekārtošana ir daļa no vērienīgiem Bērnu slimnīcas infrastruktūras uzlabošanas darbiem, kuru mērķis ir mūsdienīgas un pacientiem draudzīgas vides radīšana. 2021. un 2022. gadā pēc rekonstrukcijas atvērts Rehabilitācijas centrs un Dienas stacionārs. 2023. gadā durvis vērusi rekonstruētā Administrācijas ēka, tās vēl vērs Bērna māja, jaunās Paliatīvā aprūpes dienesta telpas, izbūvētais Epilepsijas un miega medicīnas centrs un jaunā ēkā – Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs. Konceptu un projektēšanas līmenī aprises veidojas Veselības aprūpes attīstības centram, Pediatrijas un Aptiekas mājai un Agrīnas intervences centram bērniem ar neirālās attīstības traucējumiem. Infrastruktūras darbi tiek finansēti no vairākiem finanšu avotiem ar ERAF, ES Atveseļošanas fonda, un citu fondu atbalstu.

kopā2
ERAF logo