Informācija presei
AMR diskusija

Trešdien, 6.decembrī, norisinājās augsta līmeņa diskusija par antimikrobiālās rezistences (AMR) tālākas izplatības novēršanu, kurā piedalījās eksperti no Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC), kā arī Latvijas eksperti un politikas veidotāji no Veselības ministrijas, kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvis.

5.-6.decembrī Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja un Eiropas slimību kontroles centra eksperti apmeklēja Latvijas institūcijas, kas ir iesaistītas AMR uzraudzībā un novērtēja situāciju. Diskusijas laikā starptautiskie eksperti novērtēja situāciju ar AMR kā salīdzinoši labu, vienlaikus tika norādīts, ka AMR jomā neviena valsts nedrīkst apstāties pie sasniegtā. AMR ir viens no trim galvenajiem prioritārajiem veselības apdraudējumiem, un, savlaicīgi neīstenojot preventīvus pasākumus, nākotnē ne tikai pieaugs izmaksas veselības nozarē un veselības aprūpes sistēmās, bet arī mazināsies ekonomikas produktivitāte. Ja AMR dēļ ir samazinātas spējas novērst un ārstēt infekcijas slimības, apdraudēta ir arī iespēja nodrošināt citus veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, veikt operācijas, transplantēt orgānus, ārstēt cilvēkus ar imūndeficītiem utml..

Akcentējot koordinētas rīcības nepieciešamību Eiropas Savienības Padome šogad pieņēma ieteikumus par ES darbības stiprināšanu cīņā pret AMR “Viena veselība”. Ieteikumos iekļauti mērķi, kas valstīm jāsasniedz līdz 2030.gadam antibiotiku patēriņa un antimikrobiālās rezistences izplatības jomās un Latvija jau ir veikusi priekšdarbus, tostarp Ministru kabinetā apstiprinot jaunu “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu “Viena veselība” 2023.-2027. gadam”.

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka vēlamo rezultātu sasniegšanai jāīsteno sadarbība veselības, zemkopības, vides, izglītības un zinātnes sektoros ne tikai vietējā līmenī, bet arī starptautiski.