ES fondu jaunumi
BKUS

 19.12.2023. svinīgi atklāta Bērnu slimnīcas Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra (BJPVC) jaunā ēka, kurā speciālisti attīstīs darbu multidisciplinārās komandās, sniedzot labāko iespējamo palīdzību bērniem un jauniešiem ar psihiskās veselības traucējumiem gan ambulatori, gan stacionārā. Pirms jaunās ēkas būvniecības pabeigšanas bērnu psihiskās veselības aprūpes speciālisti pacientus pieņēma Bērnu slimnīcas novietnē “Gaiļezers”, kur telpas bija fiziski un morāli novecojušas.

bkus1

Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra pacientiem tagad pieejamas plašas un mūsdienīgas telpas konsultācijām, fizioterapijai, mākslas terapijai, rotaļām un ergoterapijai. Stacionārā ir 24 gultas vietas, ir tikai vienvietīgas palātas, pieejamas mācību un atpūtas telpas, sporta zāle un zāle interešu izglītībai.

Pārcelšanās uz jaunām mūsdienīgām telpām ir svarīga ne tikai pacientu pieredzes uzlabošanai, bet arī BJPVC darbiniekiem. “Rūpējoties par centra pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, attīstīsim darbu specializētās multidisciplinārās komandās, arī jaunās centra telpas ir veidotas lai maksimāli veicinātu speciālistu komunikāciju un sadarbību. Mūsu nākamā gada uzdevums ir izveidot aktīvi strādājošu metodiskās vadības centru, lai ar Bērnu slimnīcas uzkrātajām zināšanām un kompetenci atbalstītu ambulatoro un sabiedrībā balstītu psihiskās veselības pakalpojumu veidošanu un attīstīšanu visā Latvijā,” skaidro Ņikita Bezborodovs, Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra vadītājs.

“Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā patīkamai un nomierinošai videi ir īpaši liela nozīme. Lai jaunā un ilgi gaidītā ēka pēc iespējas ātrāk vērtu durvis pacientiem, un palīdzību varētu saņemt tie bērni, kas to gaida, bija nepieciešams sabiedrības atbalsts telpu iekārtošanai. Esam ārkārtīgi pateicīgi par lielo atsaucību un dāsno atbalstu, ko aizvadīto divu gadu laikā sniedza gan uzņēmumi, gan katrs ziedotājs personīgi! Jūsu ieguldījums sniegs papildu atbalstu bērniem un jauniešiem ārstēšanās un rehabilitācijas laikā!” uzsver Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja.

BKUS2

Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra ēkas kopējā platība ir 4230.8 m2. Būvniecības kopējās izmaksas ir 10 391 191.69 eiro, tai skaitā Eiropas Savienības Reģionālā fonda atbalsts 10 382 925.33 eiro apmērā.

Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs tika atklāts ERAF projekta "VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība " ietvaros, kura kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 450 160,14 euro, no tā ERAF finansējums 20 686 978,53 euro, valsts budžeta finansējums 763 181,61 euro. 

Plašāk: https://www.bkus.lv/lv/jaunums/atklata-bernu-un-jauniesu-psihiskas-veselibas-centra-jauna-eka