ES fondu jaunumi
māsas

Kopš Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu*, lai uzlabotu ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamību ārpus Rīgas, kopā finanšu atbalstu saņēmušas 1127  ārstniecības personas. Tai skaitā Vidzemes slimnīcā vienreizēju finanšu atbalstu līdz šim saņēmis 51 māsu palīgs.

Vidzemes slimnīcā lielākais pieteikumu skaits no māsu palīgiem tika saņemts 2019. un 2020.gadā, kā rezultātā kompensācijas tika piešķirtas 23 māsu palīgiem, un 2020. gadā attiecīgi - 25 māsu palīgiem. Tādejādi, Vidzemes slimnīcā šī projekta ietvarā kopumā atbalstītas 75 ārstniecības personas (t.sk., 51 māsu palīgs, 18 medicīnas māsas un vairāki ārsti), kuras uz noteiktu laiku piesaistītas darbam reģionālajā slimnīcā.  

Plašāk par Vidzemes slimnīcu šeit.

Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības personu pieejamību ārpus Rīgas, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu aprūpes (sākot no perinatālā un neonatālā perioda), kā arī garīgās veselības jomā.

Saņemot vienreizēju finanšu atbalstu ārstniecības personas apņemas noteiktu laika posmu strādāt ārpus Rīgas, nodrošinot iedzīvotājiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu un ļaujot ārstniecības iestādēm plānot personāla nodrošinājumu. Speciālisti, tajā skaitā māsu palīgi, var pretendēt uz vienreizēju pārcelšanās kompensāciju par darbu reģionā, uz kompensāciju par ģimenes locekļiem un ikmēneša uzturēšanās kompensāciju. Vidējais atbalsta apmērs vienam māsu palīgam līdz šim svārstījies ap 7 tūkstošiem eiro.

 

*Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”

ESF ansamblis