Nozares ziņas
EK aptauja

Eiropas Komisija aicina ieinteresētās puses piedalīties aptaujā par Eiropas Komisijas Veselības programmas (EU4Health) 2021.–2027.gadam ikgadējā darba plāna 2024.gadam prioritātēm, virzieniem un vajadzībām ("Stakeholders’ Targeted Consultation EU4Health Annual Work Programme 2024").

Veselības programmas (EU4Health) mērķis ir izveidot spēcīgu Eiropas Veselības savienību. Veselības programmas kopējais budžets 5,3 miljardu eiro apmērā ir bezprecedenta finanšu investīcijas sabiedrības veselības jomā, kas aptver laika posmu no 2021. līdz 2027.gadam.

Aptauja ir par prioritātēm veselības jomā, stratēģiskajiem virzieniem un vajadzībām nozarē. Rezultāti tiks izmantoti Konsultāciju ziņojumā, kā arī EK Veselības programmas (EU4Health) ieinteresēto pušu konferencē 2023.gada 9.jūnijā. 

Aptauju (pieejama tiešsaistes vietnē) un to var aizpildīt līdz 2023.gada 8.maijam

Papildus informācija: 

  • Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts (DG SANTE) informatīvs paziņojums (e-News) par plānoto apspriešanos aptaujas veidā ar ieinteresētajām pusēm, kas pieejams tiešsaistes vietnē); 
  • EK apspriešanās pamatojums “EK stratēģiskais konsultāciju dokuments” (Consultation strategy), kas pieejams tiešsaistes vietnē); 
  • Iepriekšējais Konsultāciju ziņojums par EK Veselības programmas (EU4Health) darba plānu 2023.gadam (2023 EU4Health Stakeholders’ Consultation), kas pieejams tiešsaistes vietnē).