ES fondu jaunumi
Ģimenes ārsti ārpus Rīgas

Aktualizētas prognozes par nepieciešamajiem speciālistiem ārstniecības iestādēs ārpus Rīgas, kuru piesaistei Veselības ministrija izmaksā naudas kompensācijas ar mērķi nodrošināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Veselības ministrija kopš 2017. gada nogales no Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 finanšu līdzekļiem piešķir naudas kompensācijas ārstniecības personām. Ik gadu notiek projekta rezultātu izvērtēšana un informācijas apkopošana, analizējot kādi speciālisti un cik daudz būs nepieciešami turpmāk.

Dati liecina, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) šā projekta ietvaros kopumā piesaistīti 82 speciālisti, no kuriem 2020. gadā 62. Turpmākajos gados prognozēta tendence nepieciešamo speciālistu skaitam NMPD brigādēs reģionos nedaudz pieaugt – no 20 līdz 25 ārstniecības personām katrā reģionā.

Projekta ietvaros līdz šim notikušas 18 ģimenes ārstu prakses pārņemšanas dažādos Latvijas reģionos. Veicinot ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu, finanšu atbalstu izmaksā par ģimenes ārsta prakses nodošanu/pārņemšanu – pensijas vecuma ģimenes ārstam, kurš nodod praksi, un jaunajam ģimenes ārstam, kurš pārņem praksi. Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācijas, katrā no Latvijas reģioniem ir vairāki desmiti ģimenes ārstu prakses, kurās primāro veselības aprūpi iedzīvotājiem nodrošina ģimenes ārsts, kurš ir sasniedzis pensijas vecumu.

Pirmo reizi naudas kompensācija tika izmaksāta zobārstam, kurš sācis strādāt ārpus Rīgas. Nosacījumi paredz, ka zobārstam ir jābūt līgumam ar NVD par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas jānodrošina noteiktā apjomā. Savukārt, piemēram, psihoneiroloģiskajās slimnīcās ārpus Rīgas piesaistītas 233 ārstniecības personas, no kurām pērnā gada laikā 68.

Saskaņā ar nosacījumiem, kompensācijas saņēmējam ārstniecības iestādē ārpus Rīgas jāstrādā vismaz 5 gadus, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pilnas slodzes apmērā.

Uz naudas kompensāciju par darbu ārpus Rīgas var pretendēt:

 • ārsts speciālists,
 • zobārsts,
 • ārsta palīgs,
 • medicīnas māsa,
 • māsas palīgs,
 • vecmāte,
 • fizioterapeits,
 • ergoterapeits,
 • zobu higiēnists,
 • zobārsta asistents (zobārstniecības māsa),
 • ģimenes ārsta prakse reģionā -  pensijas vecuma ģimenes ārsts, kas nodod praksi, un jaunais ģimenes ārsts, kas pārņem praksi.

Informācija par kompensācijām pieejama talakziglitiba.lv mājas lapā: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv

Kopš projekta sākuma, nepilnu trīs gadu laikā ārstiem, māsām un citām ārstniecības personām naudas kompensācijās izmaksāti 6,25 miljoni eiro, vidēji ap 10 tūkstošiem katram speciālistam. Pretendentu atlases periods sākās 2018. gada maijā un plānots līdz 2023. gada 31. jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei.  Kopējais finansējums ir teju 10 miljoni eiro.

ESF ansamblis