Informācija presei
attēls

Šobrīd visā pasaulē veselības aprūpē strādā 20 miljoni māsu, un Pasaules Veselības organizācija, godinot māsu un vecmāšu būtisko lomu vispārējās veselības aizsardzības un cilvēku labklājības nodrošināšanā un uzlabošanā, 2020. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko māsu un vecmāšu gadu. Latvijas Māsu asociācija un Latvijas Vecmāšu asociācija atbalsta iniciatīvu un piedāvā tuvāk iepazīt abas profesijas, organizējot dažādus pasākumus visa gada garumā.

“Nav nevienas citas profesijas, kuras nosaukumā būtu ietverta radniecība, kas raksturo to, cik ārtkārtīgi īpašas attiecības ir māsām, vecmātēm ar viņu pacientiem. Viņas ir uzticības persona un profesionālis, bez kura atbalsta un klātesamības visprofesionālākais un visizglītotākais ārsts nevarēs paveikt savu darbu pacientu atveseļošanā,” teica Veselības ministre Ilze Viņķele Starptautiskā māsu un vecmāšu gada atklāšanas preses konferencē.

I. Viņķele uzsvēra, ka ministrijas sadarbība ar Latvijas Māsu asociāciju ir bijusi sekmīga un lielākais veikums ir jauna māsu izglītības koncepcija, pateicoties kurai tiks veikti grozījumi Ārstniecības likumā, izstrādājot jaunu vispārējās aprūpes māsas profesijas standartu, tajā ietverot jaunas kompetences un pilnveidojot esošās, līdz ar to īstenojot attiecīgas izmaiņas izglītības sistēmā, kā arī ieviešot pieeju māsas specializācijai, kuru var iegūt profesionālās pilnveides programmas ietvaros. 

Latvijas Māsu asociācijas prezidente Dita Raiska norādīja: “Māsu trūkums ir drauds veselības aprūpes nozarei. Pasaulē pietrūkst deviņi miljoni māsu un vecmāšu, lai līdz 2030. gadam sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus veselības un labklājības jomās.”

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone atzina, ka izglītība ir ļoti dinamiska, jo visu laiku jāseko līdzi tam, kā attīstās tehnoloģijas un organizāciju vajadzības. D.Jansone atzina, ka jaunais vispārējās aprūpes māsas profesijas standarts ir ambiciozs un ekspektācijas par sagaidāmajiem rezultātiem ir augstas: “Māsu profesijā ir jānodrošina izglītība, kas atbilst ne tikai vietējiem standartiem, bet ir arī starptautiski atzīta un piemērojama. Vēsturiski skatoties pārmaiņas māsu izglītības jomā ir notikušas regulāri un nepārtraukti. Un mēs ļoti augstu vērtējam to, ka pārmaiņas ir notikušas sadarbībā ar profesionālām organizācijām, atbilstoši nozares redzējumam.” 

“Māsu profesijas reforma no augstskolas prasa lielu dinamiskumu un izpratni,” klātesošos uzrunāja Rīgas Stradiņa universitātes rektors Prof.Dr.habil.med. Aigars Pētersons, “ļoti priecājamies, ka mūsu māsiņas ir ne tikai mīļas un saprotošas, un laipnas, bet arī ļoti kvalificētas un profesionāli izglītotas. Protams, augstskola seko līdzi izmaiņām izglītības laukā, jo izglītības procesam ir jābūt drošam gan pacientam, gan arī māsai, tāpēc Rīgas Stradiņa universitāte domā, kā attīstīt simulāciju tehnoloģijas māsu izglītībā, tālākizglītībā un mūžizglītībā.” 

Daudzajos pasākumos, kas iecerēti šī gada laikā, aicināja piedalīties Latvijas Universitātes prorektors Valdis Segliņš: “Šis gads ir pārmaiņas māsām kā profesijai, radiniecēm un daudzās citās izpausmēs. Šī nav zibakcija, bet gan pastāvīgi darbi, kurus atbalsta daudzi ārsti, pacienti un māsas.”

Latvijas lielo slimnīcu asociācijas vadītājs Valts Ābols novēlēja visām māsām daudz skaidrāk un pārliecinošāk apzināties to mandātu, kas māsām šogad ir dots: “Lai māsu diena būt ne tikai vienu dienu maijā, bet katru dienu! Lai ir iemesls pasmaidīt katru dienu!” 

Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece: “Man ir ļoti liels prieks par esošo sadarbību, un domāju, ka tā veidos pilnīgi citu profesionālo sadarbību, kā rezultātā ieguvēji būs pacienti, jo veselības aprūpes kvalitāte būs daudz labāka, kad visi strādās un viens otru sapratīs bez vārdiem, viens otru cienīs, un novērtēs katru lomu komandā.” 

Latvijas Jauno Ārstu Asociācijas valdes locekle Krista Brūna bija noskaņota pozitīvi: “Mēs, jaunie ārsti, apzināmies, cik ļoti svarīgs ir māsas un komandas darbs, kas jo īpaši tas ir svarīgi nozarē, kur ir tik daudz neprognozējamu situāciju.” 

“Man ir gandarījums pārstāvēt unikālo profesiju – vecmāte – un piedzīvot Pasaules Veselības organizācijas izsludināto iniciatīvu, kas palīdz akcentēt šobrīd līdz galam nenovērtēto vecmātes lomu sabiedrībā un līdz galam neizvērtēto potenciālu, ko vecmāte kā neatkrīgs profesijas pārstāvis var dot sabiedrībai,” teica Latvijas Vecmāšu asociācijas prezidente Vija Bathena – Krastiņa. 

Māsas profesijas unikālās lomas nozīmi sabiedrībā skaidroja Latvijas Māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ortveina: “Māsas un vecmātes profesijas ir aizsākušās līdz ar cilvēka esību. Līdz ar pirmā, otrā, trešā , ceturtā rašanos un pirmā cilvēka aiziešanu. Kamēr vien būs cilvēks, būs nepieciešama gan māsa, gan vecmāte ar viņu rūpēm, gādību, sapratni, labestību, palīdzību un atbalstu.” 

Šajā gadā ieplānotos pasākumus, lai stiprinātu māsu un vecmāšu profesijas un veicinātu ilgtspējīgu veselības aprūpes mērķu sasniegšanu, skatīt te.

 

Dace Kalniņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob.tālr.: 27072127

e-pasts: pr@masuasociacija.lv