2022.gada vasarā Projekta ietvaros tika izstrādāts psihoemocionālās veselības monitoringa instruments un apmācīti slimnīcu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki tā izmantošanā. Aptaujas anketas izstrādi un konsultācijas darbiniekiem īstenoja SIA “Veselības centrs Vivendi”.

Instruments jeb anonīma aptaujas anketa ir paredzēta, lai katra ārstniecības iestāde varētu izvērtēt savu darbinieku psihoemocionālo stāvokli, īpaši izdegšanas risku, un atbilstoši plānot un organizēt psihoemocionālā atbalsta programmu darbiniekiem. Izveidotā anketa palīdz noskaidrot ārstniecības personu pašvērtējumu par savu psihoemocionālo stāvokli darba vietā, faktorus, kas to ietekmē un psihoemocionālā atbalsta organizēšanas vajadzības iestādē Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī pēc tam. Iegūtie rezultāti būtu atbalsts ārstniecības iestādei, lai pēc iespējas novērstu savu darbinieku izdegšanas risku un plānotu ar to saistīto iestādes darbību.

Lai veiktu aptaujas, iestādei nepieciešams izveidot savu anonīmo anketu, izmantojot sagatavoto paraugu, izvietot to bezmaksas platformā, izsūtīt darbiniekiem un apstrādāt anonīmi iegūtos datus. Ja iestādes rīcībā nav nepieciešamo instrumentu, tad tie atrodami šeit:

 

Aptaujas anketas paraugs https://visidati.lv/aptauja/1861033588/

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”

VM ES socfonds
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai