Izstrādāts agrīnas skābekļa terapijas nodrošināšanas Covid-19 pacientiem klīniskais algoritms.

Darbu 2022.gadā veica Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.

Klīniskie algoritmi ir pieejami Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā:

Agrīnas skābekļa terapijas nodrošināšanas Covid-19 pacientiem klīniskais algoritms

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”

ESF sociālais fonds