2022./2023.gadā Projekta ietvaros īstenotas strukturētas autisma izvērtēšanas instrumentu lietotāju un treneru mācības, kuru mērķauditorija bija klīniskie un veselības psihologi.

Mācību materiālus izstrādāja un mācības darbiniekiem īstenoja Latvijas Universitāte.

Mācības ietvēra:

  1. Autisma diagnostikas novērošanas skalas (The Autism Diagnostic Observation Schedule - (Turpmāk – ADOS) izmantošanu;
  2. Modificētas aptaujas autiskā spektra traucējumu noteikšanai mazuļiem (The Modified Checklist for Autism in Toddlers – (Turpmāk – M-CHAT)) izmantošanu.

Kopumā apmācīti un sertifikātu ieguva 39 klīniskie un veselības psihologi, kuri sniegs autisma izvērtēšanas pakalpojumu vairākās ārstniecības iestādēs visā Latvijā.