Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadītā Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošanai 2018.gadā tika noslēgti līgumi ar Rīgas Stradiņa universitāti un ar Latvijas Ārstu biedrību par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi prioritārajās veselības jomās*.

Darbs tika veikts 2018. un 2019.gadā un tā rezultātā izstrādāts profesionāļiem praktiski pielietojamu dokumentu šādās prioritārajās veselības jomās:

  • Bērnu (sākot no neonatālā perioda) aprūpes jomā
  • Perinatālā perioda aprūpes jomā
  • Garīgās (psihiskās) veselības jomā
  • Sirds un asinsvadu slimību jomā

Dokumentus izstrādājuši Latvijas vadošie attiecīgo jomu speciālisti, balstoties uz pasaulē plaši pielietotām starptautiski atzītu organizāciju aprobētām klīniskajām vadlīnijām, pielāgojot tajās ietvertos ieteikumus Latvijas situācijai. Izstrādātie klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi paredzēti, lai veicinātu ārstniecības personu vienotu rīcību, sniegtu atbalstu lēmumu pieņemšanā, tā rezultātā nodrošinot pacientam kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus iespējami īsākā laika posmā un izvairoties no nepamatotiem izdevumiem.

Klīniskie algoritmi, klīniskie ceļi un kvalitātes indikatori ir publicēti Slimību profilakses un kontroles centra interneta vietnē.

ERAF logo