Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadītā Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošanai tika noslēgts līgums ar Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Ārstu biedrību par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi onkoloģisko slimību jomā.

Darbs tika pabeigts 2020. gadā un tā rezultātā izstrādāts profesionāļiem praktiski pielietojamu dokumentu kopums par šādām onkoloģisko slimību tēmām:

  • Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu vizuālā diagnostika;
  • Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu terapija;
  • Vēža slimnieku dinamiskā novērošana;
  • Vēža izraisītu sāpju terapija;
  • Vēža slimnieku rehabilitācija.

Dokumentus izstrādājuši Latvijas vadošie attiecīgās jomas speciālisti, balstoties uz pasaulē plaši pielietotām starptautiski atzītu organizāciju aprobētām klīniskajām vadlīnijām, pielāgojot tajās ietvertos ieteikumus Latvijas situācijai. Izstrādātie klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi paredzēti, lai veicinātu ārstniecības personu vienotu rīcību, sniegtu atbalstu lēmumu pieņemšanā, tā rezultātā nodrošinot pacientam kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus iespējami īsākā laika posmā un izvairoties no nepamatotiem izdevumiem, kā arī klīniskajos ceļos ir īpaši pacientam sagatavota informācija par attiecīgo tēmu.

 Klīniskie algoritmi, klīniskie ceļi un kvalitātes indikatori ir publicēti Slimību profilakses un kontroles centra interneta vietnē.

ERAF logo