Izstrādāti klīniskie algoritmi, klīniskie ceļi un kvalitātes indikatori

bērnu garīgās (psihiskās) veselības jomās

Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadītā Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošanai 2020.gadā tika noslēgts līgums ar Latvijas Ārstu biedrību par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un kvalitātes indikatoru izstrādi bērnu garīgās (psihiskās) veselības jomā un izstrādāts profesionāļiem praktiski pielietojamu dokumentu kopums par tēmām:

  • Autiska spektra traucējumu agrīna diagnostika un ārstēšana 
  • Ēšanas traucējumu diagnostika un ārstēšana bērniem un pusaudžiem
  • Suicidāla un nesuicidāla paškaitējuma diagnostika un terapija bērniem un pusaudžiem
  • Neirālās attīstības traucējumu agrīna diagnostika un ārstēšana
  • Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma diagnostika un ārstēšana bērniem un pusaudžiem

Dokumentus izstrādājuši Latvijas vadošie jomas speciālisti, balstoties uz pasaulē pielietotām starptautiski atzītu organizāciju aprobētām klīniskajām vadlīnijām, pielāgojot tajās ietvertos ieteikumus Latvijas situācijai.

Izstrādātie klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi paredzēti, lai veicinātu ārstniecības personu vienotu rīcību, sniegtu atbalstu lēmumu pieņemšanā, tā rezultātā nodrošinot pacientam kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus.

Klīniskie algoritmi, klīniskie ceļi un kvalitātes indikatori ir publicēti Slimību profilakses un kontroles centra interneta vietnes sadaļā “Profesionāļiem” - “Klīniskie algoritmi un pacientu ceļi” https://www.spkc.gov.lv/lv/kliniskie-algoritmi-un-pacientu-celi

ERAF logo