Lai Covid-19 pārslimojušajiem pacientiem nodrošinātu vienādus veselības aprūpes standartus, ir izstrādāti tam paredzēti klīniskie algoritmi un pacientu klīniskie ceļi.

Darbu 2022.gadā veica personu apvienība “Rīgas Stradiņa universitāte un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” – klīniskie algoritmi un ceļi pieaugušo dinamiskajai novērošanai tika izstrādāti profesores Ludmilas Vīksnas vadībā, bet bērnu dinamiskajai novērošanai – profesores Janas Pavāres vadībā.

Lai pēc iespējas agrāk atpazītu iespējamās komplikācijas, veicinātu to diagnostiku, novēršanu un ārstēšanu, t.sk rehabilitāciju, izstrādāti precīzi, pētījumos balstīti Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi, kas dos iespēju ārstniecības personām visās ārstniecības iestādēs rīkoties atbilstoši nozares vadošo speciālistu rekomendācijām. Tādējādi pacientiem tiks nodrošināti vienoti veselības aprūpes principi, optimizējot finanšu un cilvēkresursus, kā arī samazinot pacienta efektīvai veselības aprūpei nepieciešamo laika periodu.

Izstrādātie algoritmi ir praktiski pielietojami Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskajā novērošanā, balstoties uz Latvijā un ārvalstīs atpazīstamu organizāciju veiktiem zinātniskiem pētījumiem un sniegtām rekomendācijām. Darbu veicot, ņemts vērā, ka Covid-19 pacientu dinamiskā novērošana sākas pēc slimības akūtās fāzes un ietver pacienta veselības stāvokļa novērošanu atbilstoši slimības norises gaitai un smagumam, t.sk., ietver  balstterapiju ārstniecības iestādē un/vai pacienta dzīvesvietā, rehabilitāciju, nepieciešamo diagnostiku un terapiju līdz veselības traucējumu novēršanai vai pārejai hroniskā veidā atbilstoša speciālista uzraudzībā.

Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie algoritmi un ceļi ir pieejami SPKC mājaslapā:

  1. Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi pieaugušajiem
  2. Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie algoritmi bērniem 
  3. Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie ceļi bērniem

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” 

VM ES socfonds
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai