Informācija par valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes locekļu/priekšsēdētāja amatu kandidātu atlases procesa rezultātiem: